Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Pozwolenia Konserwatora Zabytków mogą być stosowane jedynie i tylko wobec zabytków objętych prawną ochroną, tzn. w sytuacjach, gdy są one wpisane do rejestru zabytków lub gdy są uznane za pomnik historii. Żądanie pozwoleń konserwatorskich, wydawanych w formie decyzji administracyjnych, dla prac przy obiektach nieobjętych powyżej wymienionymi formami ochrony jest niedopuszczalne.
21.11.2015r.


1. Co chroni wpis do rejestru zabytków na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie?

 

Pozwolenia Konserwatora Zabytków mogą być stosowane jedynie i tylko wobec zabytków objętych prawną ochroną, tzn. w sytuacjach, gdy są one wpisane do rejestru zabytków lub gdy są uznane za pomnik historii. Żądanie pozwoleń konserwatorskich, wydawanych w formie decyzji administracyjnych, dla prac przy obiektach nieobjętych powyżej wymienionymi formami ochrony jest niedopuszczalne.

Ze sposobu, w jaki dokonano umieszczenia ulicy Krakowskie Przedmieście w rejestrze zabytków, wynika dodatkowy problem legislacyjny. Ta część Traktu Królewskiego została wpisana do rejestru zabytków w 1965 r. jako „zespół urbanistyczny z XV - XVIII w.” z lapidarnym uzasadnieniem: "ze względu na wartość zabytkową i historyczną". Decyzja o wpisie do rejestru zabytków ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie nie zawiera jakiegokolwiek załącznika graficznego, z którego wynikałby w sposób bezsporny zakres wpisu, a zatem nie został w niej określony obszar, którego ten wpis dotyczy. Podobnie wygląda dokonany również w 1965 r. wpis do rejestru samego gmachu Pałacu Prezydenckiego, który dokonano również: "ze względu na wartość artystyczną, zabytkową i historyczną", a opisany w sentencji zakres ochrony prawnej obejmuje: pałac Radziwiłłów (Namiestnikowski) ze skrzydłami przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48. Tej decyzji również nie opatrzono załącznikiem graficznym. Literalnie rzecz ujmując: w rejestrze figuruje budynek Pałacu Prezydenckiego bez otoczenia, w obrysie swoich murów zewnętrznych, czyli bez dziedzińców i ogrodu. 

W roku 1994 zarządzeniem prezydenta RP Krakowskie Przedmieście otrzymało dodatkową formę ochrony konserwatorskiej - zostało uznane za pomnik historii, lecz wykładnię tego aktu prawnego precyzuje dopiero uchwalona w 2003 r. ustawa „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Do uznania za pomniki historii mogą być zgłaszane według jej zapisów również całe zespoły budowlane, historyczne układy przestrzenne i obszary. Z aktu ustawowego wynika, że uznanie strefy zabudowy (tu Krakowskiego Przedmieścia) za pomnik historii nie powoduje automatycznie uznania za zabytek chroniony prawem każdego położonego w niej budynku. Aby tak się stało, musiałby on zostać wpisany do rejestru zabytków indywidualnie. Zakres obszarowy wpisu powinien natomiast określić załącznik graficzny pokazujący granice ochrony prawnej, czego nie sporządzono w momencie wpisu ulicy do rejestru zabytków w 1965 roku. Zatem dzisiaj trudno określić, w którym miejscu obowiązuje ścisła strefa ochrony konserwatorskiej, a w której już nie. Wobec tego, czy Konserwator Zabytków jest władnym na tym terenie udzielać pozwolenia, czy też nie ma ku temu kompetencji?

 

http://www.pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=1893

 

/Kazia/

17.11.2015 r.

Nasze blogi:

Komentarze
#1 | Kazia dnia 23.11.2015
Artur, oby rzeczywiście przyszedł czas na praktykę, zakończy to tym samym naszą pracę

Pozdrawiam
#2 | Kazia dnia 23.11.2015
Jacek, własnie po to nasza Redaktor Naczelna pojęła decyzję o tym, żeby zamieszczać wpisy na temat stanu prawnego budowy pomnika, żeby "uświadamiać"

Pozdrawiam
#3 | Artur dnia 22.11.2015
Jak widać powstanie tego bloga było strzałem w 10-tkę. Niedługo zaczniemy zgromadzoną tutaj wiedzę stosować w praktyce. Pozdrawiam
#4 | Jacek Mruk dnia 22.11.2015
Zawłaszczyli sobie władzę by siać zgorszenie.
Czas najwyższy by zmienić ten stan rzeczy na Normalność.
Szczekaczki w sytuacjach ogłupiania obciążyć karami dotkliwymi a same się unicestwią.
Nadszedł najwyższy czas by Polaków zacząć uświadamiać.
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną