Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Wywiad z prof. Grzegorzem Górskim autorem opinii prawnej o postępowaniu polskiego rządu ws. katastrofy smoleńskiej.
08.09.2011r.


/Artur/

      Profesor Grzegorz Górski doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji UMK w 1988 r. Natomiast habilitację uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1996 r.

W latach 1988 – 1992 pracował w Zakładzie Historii Pomorza Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

Od 1997 r. jest Kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie pracuje od 1994 r. Od 1998 roku jest Dyrektorem Centrum Prawa Amerykańskiego na KUL-u utworzonego wspólnie z Chicago - Kent College of Law.

W latach 2001 - 2005 był kierownikiem Sekcji Ogólnych Nauk o Prawie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Od 1998 r. jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

W latach 2004 – 2007 był rektorem Szkoły Wyższej Warszawskiej - Collegium Varsoviense.

W latach 2006 – 2008 był dyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie.

Prof. G. Górski jest promotorem czternastu obronionych prac doktorskich, uczestniczył też w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych jako recenzent.

Prof. Górski jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa Naukowego KUL, a także członkiem Rady Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej.

Był współzałożycielem i przez wiele lat wiceprzewodniczącym Kolegium Redakcyjnego półrocznika historycznego „Czasy Nowożytne”. Obecnie jest zastępca redaktora naczelnego „Studiów Prawniczych KUL”.

Zorganizował ponad dwadzieścia konferencji naukowych w tym Międzynarodową Konferencję Historyków Prawa w Lublinie w 1999 r. (z udziałem uczonych z czterech kontynentów), Polsko - Ukraińską Konferencję Historyków Prawa w Kazimierzu Dolnym 2000 r. oraz dwie konferencje naukowe w Chicago (USA) wspólnie z Chicago - Kent College of Law, poświęcone przemianom ustrojowym w Polsce i problematyce budowy państwa prawa w Polsce.

Prof. Górski specjalizuje się w najnowszej historii Polski oraz historii ustroju i prawa Polski po 1918 r., a także w historii ustroju i prawa USA i Wielkiej Brytanii.

Jest autorem prawie stu pięćdziesięciu monografii i artykułów naukowych. W 1995 r. ukazały się dwa szersze opracowania poświęcone Polskiemu Państwu Podziemnemu: „Administracja Polski Podziemnej 1939 - 1945” oraz „Ustrój Polskiego Państwa Podziemnego 1939 - 1944” (a w 1998 roku drugie wydanie tej książki pod tytułem „Polskie Państwo Podziemne 1939 - 1945”), zaś w 2000 r. praca "Wrzesień 1939. Rozważania alternatywne".

Jest współautorem podręcznika "Historia ustrojów państw" (2001, wspólnie z prof. S. Salmonowiczem) i autorem podręcznika "Historia administracji" (2001). W 2009 roku wydał samodzielnie „Historię ustrojów państw”.

Problematyce amerykańskiej poświęcone były książki : Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Od powstania do Wojny Secesyjnej (2002) oraz Sąd Najwyższy USA w latach 1790 – 1930 i Ustrój Państwa Polskiego w XX wieku (2006).W 2006 roku opublikowana została praca poświęcona pracom przygotowawczym w strukturach państwa podziemnego do objęcia Ziem Nowych : Na szlaku Chrobrego, zaś w 2007 roku praca poświęcona ustrojowi Polski w XX Wieku : Polonia Restituta (drugie wydanie w 2009 roku). Jest współautorem redaktorem kilku wydawnictw zbiorowych.

Źródło:Link

Profesor Górski jest też współautorem opinii prawnej o postępowaniu rządu Donalda Tuska po katastrofie, którą referuje w drugiej części wypowiedzi. W doskonałej wypowiedzi profesor wykazuje z jakich możliwości Polska nie skorzystała twierdząc, że rząd i premier nie zdawali sobie sprawy z istnienia porozumienia z 1993 roku. Mało tego, dowiadujemy się, że nawet w ramach przyjętej przez rząd mało korzystnej dla nas konwencji chicagowskiej, istnieje możliwość wspólnego prowadzenia śledztwa, z której z nieznanych bliżej powodów, rząd nie skorzystał.Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną