Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Stwierdzenie, iż na terenie wpisanym do rejestru zabytków, jakim jest „zespół urbanistyczny ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie z XV-XVIII w.”, jak wpisano w sentencji decyzji o wpisie do rejestru zabytków, nie jest możliwe posadowienie nowego pomnika, to nieporozumienie.
07.03.2011r.


Bloggerka Kazia przedstawia interesującą i wartościową analizę kolejnych kroków, jakie należy podejmować , oraz pozwoleń jakie należy uzyskiwać na drodze administracyjnej, by doprowadzić budowę pomnika do pozytywnego finału. Kolejne kroki uzasadnia cytowaniem odpowiednich przepisów. Autorce dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy, mając nadzieję na dalszą współpracę. Całość w dziale 'Artykuły" Link


Powrót na stronę główną