Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Moskwa zawsze była bardzo wrażliwa na punkcie działań polskiego rządu i polskich organizacji, uważano tam, że jest to sposób na rozszerzenie polskich wpływów przestrzeni poradzieckiej poprzez wspieranie mniejszości etnicznych. Tak rosyjscy komentatorzy przyjmowali program Piłsudskiego „Promethean League” z 1920 roku i 1930. Miał on na celu osłabić imperialistycznych tendencji Rosji.
21.12.2013r.


/BHO24h/

      Zamieszczona kolejna część nagrania zorganizowanej konferencji z okazji obchodów 70-lecia Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie zawiera kolejne wystąpienia zaproszonych gości. Sympozjum przygotował Oddział Ottawski Instytutu z na temat: Obecne dylematy społeczeństw post-sowieckich w środkowo-wschodniej Europie (Dilemmas of Post-Communist Societies in Central-Eastern Europe Today). Obrady miały miejsce w auli Saint Paul University w Ottawie.
Video rozpoczyna się od drugiej części wykładu Pani Anny Fotygi, która pokrótce przedstawiła okres rządów w Polsce swojej formacji politycznej czyli partii Prawo i Sprawiedliwość. Wspomniała o stosunkach z Rosją, budowanych na zasadach partnerstwa, gdy strona polska podnosiła trudne tematów historyczne, w tym masakry polskich żołnierzy w Katyniu, w czym wielkie zasługi miała obecna na sali Pani Maria Szonert-Binienda. Potem scharakteryzowała Rosję, jej główne problemy wewnętrzne oraz stosunek do krajów Europy, w tym również do Polski. Podniosła kłopoty, które stoją przed Rosją, wynikające z jej historii, z ustroju który nie jest demokratyczny, z rozmaitych problemów z jakimi boryka się tamtejsze społeczeństwo. W okresie Prezydentury Lecha Kaczyńskiego – jak zauważyła - kraje nadbałtyckie podzielały polskie zdanie i czynnie wspierały pomysł wspólnego programu bezpieczeństwa.

      Dalsze rozważania dotyczyły sytuacji wewnątrz Unii Europejskiej, w której są różnice co do wizji Unii, część chce federacji, część nie, jedni chcą większego wpływu w politykę wewnętrzna każdego z krajów, a inne nie życzą sobie mieszania się w sprawy obyczajowe religijne kulturowe. Tymczasem Europę wiążą właśnie wspólne korzenie kulturowe mające swe źródła w religii, co również głosił Oskar Halecki. Jaka będzie przyszłość Europy, jaką role odniesie w niej Rosja, czy wspólnota transatlantycka będzie tylko okresem w historii uniwersalnej? Trzeba budować bezpieczeństwo europejskie tymczasem jak Minister Fotyga stwierdziła - ma odczucie, duże kraje Europy toczą między sobą grę, że kosztem mniejszych, kraje Środkowoeuropejskie określane są jako „Wschód” i wystawione na wpływy Rosji. Aby temu przeciwdziałać konieczne jest aktywność na arenie międzynarodowej na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.
Następnie odczytano wystąpienie Profesora Paula A. Goble , z Instytutu Polityki Światowej, analityka, pisarz i ekspert od spraw rosyjskich i bałtyckich, byłego urzędnika Departamentu Stanu z Waszyngtonu. Jego wykład był zatytułowany: Polska jako aktor w Eurazji (Poland as an Actor in Eurasia). Przypomniano pokrótce historyczną zaszłość krajów nadbałtyckich, ich wcześniejsze związki z Polską a także wskazano na problemy jakimi zajmuje się Prof. Goble. Zanim odczytano wykład, połączono się z Profesorem telefonicznie. Pozdrowił on obecnych na Sympozjum. Następnie wyraził swoją opinię, uznając ważną rolę Polski w Europie, co też znalazło odzwierciedlenie w jego referacie. Na początku przypomniał rozmaite zdarzenia historyczne dotyczące Polski i krajów środkowej Europy: podpisanie traktatu Lizbońskiego 13 grudnia 2007 r. i wizytę Lecha Kaczyńskiego w Gruzji.

      Wskazał że Polska postępowała wtedy drogą wyznaczoną przez Józefa Piłsudskiego dawno temu. Przypomniał też o tym, że wojna rosyjsko-japońska stała się przyczynkiem do stworzenia przez Piłsudskiego tzw. polityki prometejskiej. W konsekwencji Polska i wiele krajów wcześniej okupowanych przez imperium rosyjskie zdobyło się na niepodległość.

      Zauważył, że Moskwa zawsze była bardzo wrażliwa na punkcie działań polskiego rządu i polskich organizacji, uważano tam, że jest to sposób na rozszerzenie polskich wpływów przestrzeni poradzieckiej poprzez wspieranie mniejszości etnicznych. Tak rosyjscy komentatorzy przyjmowali program Piłsudskiego „Promethean League” z 1920 roku i 1930. Miał on na celu osłabić imperialistycznych tendencji Rosji poprzez wzmocnienie i wspomaganie ruchów niepodległościowych z nie-rosyjskich narodów żyjących wewnątrz Rosji i ZSRR. Dowodem na to jest dla Rosji gruzińska wyprawa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2008 r.

      Ostatnio również, po 1989 r. w Rosji zwraca się baczną uwagę na to co Polacy podobno robią w odniesieniu do grup etnicznych i regionów wewnątrz Federacji Rosyjskiej. Obawiają się że Polska może poprzeć autonomię ukraińskiego Krymu, oraz z myślą o wbijaniu klina pomiędzy Ukrainę i Polskę, a także promują antypolskie nastroje wśród Rosjan. Uważa się, że Polska realizuje projekty Liga Promethean na rzecz Tatarów krymskich. Analityk dalsze przypuszczenia, że Polacy mogą traktować sprawę Tatarów krymskich jako precedens dla dalszej pracy w innym miejscu w przestrzeni poradzieckiej. Zwraca się uwagę na fakt że w Warszawie wychodzi magazyn o nazwie" Nowy Prometeusz wydawany przez Centrum Studiów Europy Wschodniej "w Warszawie.

      Według rosyjskich opinii kontynuacja w Polsce idei prometejskich prowadzi do zerwania kontaktów Rosji nie tylko z Ukrainą, ale Krymem oraz innymi republikami Północnym Kaukazem i co może prowadzić do utworzenia wokół Rosji pierścienia państw antyrosyjskich i jej izolacji.


/Redakcja/Nasze blogi:

Komentarze
#1 | Kazia dnia 21.12.2013
Bardzo dobre wystąpienia, szczególnie Paula Goble. szkoda tylko że nie po polsku... skoro to sympozjum rocznicowe Polskiego Instytutu... ale to tylko drobna uwaga i nie do Ciebie BHO24, bo Twoja relacja jest perfekcyjna. Pozdrawiam
#2 | Artur dnia 21.12.2013
Gdzie diabeł nie może tam BHO pośle Smile. Dziękuję - Twoja pierwsza relacja zrobiła furorę w Internecie i nie wątpię, że teraz też tak będzie.
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną