Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Nie śmierć rozdziela ludzi, lecz brak miłości - Jim Morrison, Przemija tylko to, co jest kłamliwe. Dla prawdy śmierć nie istnieje - Aleksander Hercen

15.08.2013r.


     
Kartki z pamiętników...

Każdy z nas, raz w roku, ma swój dzień. Jest to z pewnością ten czas, w którym towarzyszy nam uśmiech, szczęście i bliskość kochających nas osób. Jednak, gdy zabraknie osoby, z którą możemy spędzić właśnie taki dzień, odczuwamy stratę, pustkę, żal, nieustającą tęsknotę...
W sierpniu takich dni jest wiele. Są one bolesne, przepełnione goryczą, nasiąknięte łzami, bo przecież Oni mogli jeszcze żyć, przecież byli młodzi, chętni i spragnieni życia. W sierpniu, 11 osób, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej obchodziliby swoje kolejne urodziny.
Jest to część druga artykułu poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej, którzy obchodziliby swoje kolejne urodziny w sierpniu Link

15 sierpnia 1929 roku

Na świat przychodzi Anna Walentynowicz - działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”. Dama Orderu Orła Białego.

Urodziła się w Równem, w rodzinie Aleksandry i Jana Lubczyków. W wieku dziesięciu lat straciła rodziców. Została przygarnięta przez pewną rodzinę, stąd w '41 roku zamieszkała pod Warszawą. Jednak spod stołecznego miasta wyjechała w okolice Gdańska, tam również pracowała. W 1950 roku, dokładniej w listopadzie trafiła do pracy w Stoczni Gdańskiej. W 1968 r., gdy domagała się wyjaśnienia defraudacji pieniędzy z funduszu zapomogowego, podjęto pierwszą, nieudaną, próbę wyrzucenia jej z pracy. W obronie koleżanki stanęła cała załoga wydziału W-3, gdzie pracowała. Pamiętnego grudnia '70 podczas strajku Anna "Solidarność" przygotowywała strajkującym posiłki. Rok później została wybrana na delegatkę na spotkanie z towarzyszem I Sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem. Niespełna 8 lat potem została jedną ze współzałożycieli Wolnych Związków Zawodowych. Na krótko przed odejściem na emeryturę, tj. 8 sierpnia 1980 roku, dyscyplinarnie zwolniono ją z pracy, co 14 sierpnia spowodowały wybuchnięcie strajku w Stoczni Gdańskiej. Wygrali, Anna Walentynowicz wróciła do pracy, lecz jej problemy się nie skończyły. Rok 1981 był rokiem przełomowym. Kiedy doszło do spotkania z robotnikami w Radomiu dwóch funkcjonariuszy SB MSW we współpracy z TW "Karol" miało podjąć próbę zabicia Walentynowicz za pomocą leku – furosemid – spowodować śmiertelne odwodnienie. Na szczęście do tego nie doszło, a funkcjonariuszom postawiono zarzuty. W stanie wojennym Anna Walentynowicz została internowana. 9 marca 1983 stanęła przed sądem w Grudziądzu oskarżona o organizowanie strajku w grudniu 1981 r. Na rozprawę przyjechał Lech Wałęsa. Annę "Solidarność" skazano wtedy na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu.

W 2000 r. odmówiła przyjęcia tytułu honorowego obywatela Gdańska.
W lipcu 2006 gdański IPN ujawnił, że Annę Walentynowicz inwigilowało ponad 100 funkcjonariuszy i tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, w 1981 planując jej zabicie przez zniszczenie organizmu mieszanką leków.

17 sierpnia 1946 roku.

Na świat przychodzi Wiesław Woda - polski polityk i urzędnik państwowy, inżynier rolnik, poseł na Sejm RP X, III, IV, V i VI kadencji.

Urodził się w Paleśnicy, chociaż studia ukończył w Krakowie na Akademii Rolniczej. W latach od 1973 do 1975 był wizytatorem szkolnym, natomiast od 1975 do 1987 pełnił funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego kółek rolniczych w Krakowie. Miał możliwość również zasiadania w Radzie Narodowej miasta Krakowa w latach od 1976 do 1988. Natomiast od 1987 do 1990 pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa, następnie przez prawie ponad rok wicewojewody województwa krakowskiego. Po raz pierwszy, kiedy został Posłem pełnił mandat z ramienia ZSL, to było w latach od 1989-1991 w tzw. Sejmie kontraktowym. Miał również możliwość zostać członkiem Trybunału Stanu. Od 1997 nieustannie sprawował mandat poselski z ramienia PSL. Od lipca 2007 do marca 2009 wchodził w skład Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. 2 kwietnia 2009 został powołany na członka Rady Służby Cywilnej.

21 sierpnia 1942 roku

Na świat przychodzi Maria Kaczyńska - żona prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, pierwsza dama Polski od 2005 do 10 kwietnia 2010. Z wykształcenia była ekonomistką.

Urodziła się w Machowie, w domu Lidii Piszczako i Czesława Mackiewicza. Urodziła się z wadą serca, również często chorowała na zapalenie płuc, dlatego w roku 1951 jej rodzice zdecydowali się o rocznym pobycie w sanatorium w Rabce. Tam ukończyła szkołę podstawową, a w latach 1957-1961 uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera, gdzie właśnie w 1961 roku uzyskała maturę. Uczyła się grać na fortepianie. Studiowała handel zagraniczny w latach od 1961 do 1966 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, tam również uzyskała tytuł zawodowy magistra nauk ekonomicznych. Była poliglotką, mówiła po angielsku i francusku biegle, ale radziła sobie również z hiszpańskim i rosyjskim. Po studiach znalazła pracę w Instytucie Morskim w Gdańsku, a dokładniej w pracowni badań koniunkturalnych, gdzie przeprowadzała badania perspektyw rozwoju rynków frachtowych na Dalekim Wschodzie.

W roku 1976 poznała Lecha Kaczyńskiego - swojego przyszłego męża - ona pracowała w Instytucie, a on studiował. Dwa lata później - tj. 1978 wzięli ślub cywilny. Wydział II SB w Gdańsku zarejestrował Marię Mackiewicz, jako kontakt operacyjny (nr rej. 22626) od 26 lutego 1977 do 11 lipca 1978. W roku 1980 na świat przyszła ich jedyna córka - Marta Kaczyńska. 3 lata po jej urodzeniu Lech i Maria Kaczyńscy wzięli ślub kościelny. Maria Kaczyńska po urlopie macierzyńskim nie powróciła do pracy zawodowej, zaś zarabiała jako korepetytorka i tłumaczka.

Jako pierwsza dama podjęła działania wspierające działalność charytatywną. Objęła patronat nad wieloma akcjami dobroczynnymi (m.in. Galą Charytatywną z okazji 60-lecia Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF). Została także honorowym patronem akcji „Zakopane bez barier”. 13 maja 2007 wraz z Ludmiłą Putin otworzyła Dom Polski w Sankt Petersburgu. W grudniu 2009 pomogła ubogiej rodzinie z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach akcji Szlachetna Paczka.

Nie wyobrażała sobie życia bez męża i odwrotnie. Chciała umrzeć razem z nim przy jego boku, nie chciała żeby któreś z nich cierpiało po drugim. Zginęła ze swoim mężem Lechem Kaczyńskim- Prezydentem RP- oraz z innymi 94 delegatami Polski w Smoleńsku 10 kwietnia.

23 sierpnia 1950 roku

Na świat przychodzi Izabela Jaruga-Nowacka - polska polityk, posłanka na Sejm II, IV, V i VI kadencji, była przewodnicząca Unii Pracy i Unii Lewicy, wicepremier w rządach Marka Belki.

Z urodzenia Gdańszczanka, choć swoją edukację realizowała w Stolicy. Była absolwentką XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Warszawie. Pani Izabela ukończyła studnia etnograficzne, a od 1974-1976 pracowała w IPNiSW oraz w latach 1976-1986 w PAN (Instytut Krajów Socjalistycznych).

W okresie PRL-u nie należała do żadnej politycznej partii. Swoją karierę polityczną rozpoczęła od działań związanych z obroną praw człowieka, a głównie praw kobiet. Związała się z polityką w połowie lat 80., gdzie przystąpiła do Ligii Kobiet Polskich, natomiast w roku 1991 przystąpiła do Ruchu Demograficzno-Społecznego?
W 1993 z listy UP została posłanką II kadencji. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego. W roku 2001 uzyskała mandat w okręgu gdyńsko-słupskim z listy SLD-UP. Tego samego roku - 29 listopada została sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera w rządzie L. Millera, niespełna miesiąc później przejęła stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz czwarty uzyskała mandat poselski, kandydując z listy koalicji Lewica i Demokraci.

26 sierpnia 1981 roku

Na świat przychodzi Barbara Maciejczyk - stewardesa, pracownik 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego im. Obrońców Warszawy.

Urodziła się w Białej Podlaskiej, jednak w 2002 roku ukończyła średnią szkołę i postanowiła kontynuować naukę na wydziale Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
2 stycznia 2007 roku rozpoczęła pracę w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego i od 16 lutego 2009 roku pracowała na stanowisku stewardesy. Wylatała ok. 1397 godzin. Była związana ze swoją pracą. Była jedną z 3 stewardess na pokładzie samolotu lecącego do Smoleńska 10 kwietnia oraz jedną z najmłodszych pasażerów.

31 sierpnia 1939 roku

Na świat przychodzi Wojciech Seweryn - polski plastyk, autor Pomnika Katyńskiego w Niles w Chicago.

Urodził się w Tarnowie, jego ojcem był oficerem tarnowskiego 16 Pułku Piechoty - Mieczysław Seweryn. Wojciech Seweryn urodził się w przeddzień wybuchu II wojny światowej. Jego ojciec widział go zaledwie godzinę (w jego dniu urodzin), ponieważ musiał wyjechać do jednostki. Tak oto, kiedy jego ojciec we wrześniu '39 roku trafił do niewoli radzieckiej, a potem do obozu w Kozielsku, a w 1940 roku został zamordowany w Katyniu, Wojciech został osierocony i stał się jedną z wielu katańskich rodzin.

Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie oraz studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 80. wyemigrował do USA, by móc zrealizować pomnik poświęcony zbrodni katyńskiej.

Nasze blogi:

Komentarze
#1 | Kazia dnia 15.08.2013
Dziękuję Ci bardzo Smile
#2 | Ewmaiga dnia 15.08.2013
Kaziu, wszystkiego dobrego! Smile
#3 | Kazia dnia 15.08.2013
Ewa, dziękuję, mocniej pamiętamy gdy mamy takie kalendarium. Pozdrawiam
#4 | Ewmaiga dnia 15.08.2013
Ja również Tobie Magdo dziękuję za miłe słowa Smile Pozdrawiam serdecznie!
#5 | Magda dnia 15.08.2013
Nie śmierć rozdziela ludzi, lecz brak miłości. Podoba mi się bardzo to motto, z biegiem lat uświadamiam sobie jak bardzo jest prawdziwe. Przewija się również przez karty książki wspomnieniowej o Włodzimierz Potasińskim, obchodziłby urodziny 31 lipca...
http://pomniksmol...gxhVD_F3yV
Dziękuję za Twoje wspomnienia, o wielu osobach niewiele wiem, czas to nadrobić.
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną