Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Każdy z nas, raz w roku, ma swój dzień. Jest to z pewnością ten czas, w którym towarzyszy nam uśmiech, szczęście i bliskość kochających nas osób. Jednak, gdy zabraknie osoby, z którą możemy spędzić właśnie taki dzień, odczuwamy stratę, pustkę, żal, nieustającą tęsknotę... W sierpniu takich dni jest wiele. Są one bolesne, przepełnione goryczą, nasiąknięte łzami, bo przecież Oni mogli jeszcze żyć, przecież byli młodzi, chętni i spragnieni życia. W sierpniu, 11 osób, które zginęły w Smoleńsku obchodziłyby swoje kolejne urodziny.
03.08.2013r.


     
„Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie” A. Mickiewicz

Kartki z pamiętników...

Każdy z nas, raz w roku, ma swój dzień. Jest to z pewnością ten czas, w którym towarzyszy nam uśmiech, szczęście i bliskość kochających nas osób. Jednak, gdy zabraknie osoby, z którą możemy spędzić właśnie taki dzień, odczuwamy stratę, pustkę, żal, nieustającą tęsknotę...

W sierpniu takich dni jest wiele. Są one bolesne, przepełnione goryczą, nasiąknięte łzami, bo przecież Oni mogli jeszcze żyć, przecież byli młodzi, chętni i spragnieni życia. W sierpniu, 11 osób, które zginęły w Smoleńsku obchodziłyby swoje kolejne urodziny.

2 sierpnia 1962 roku.

Na świat przychodzi Ewa Bąkowska – polska bibliotekarka, harcerka, działaczka Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. Urodziła się w Krakowie. Była żoną Dariusza Bąkowskiego, córką Janiny Schnayder i Jerzego Smorawińskiego, wnuczką zamordowanego w Katyniu gen. Mieczysława Smorawińskiego oraz prof. Jerzego Schnaydera. Swoją edukację realizowała w rodzinnym mieście. Tu skończyła IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego, należała do harcerstwa, a w 1986 ukończyła studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Śp. Ewa Bąkowska była aktywną działaczką Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Południowej Polski. Tuż przed swoją śmiercią, tj. 9 kwietnia 2010 miała okazję uczestniczyć w uroczystościach nadania imienia M. Smorawińskiego Technikum nr 2 w ZSE w Kaliszu.

5 sierpnia 1960 roku.

Na świat przychodzi Mariusz Kazana - polski dyplomata i urzędnik państwowy. Urodził się w Bydgoszczy, jednak swoją naukę kontynuował w Warszawie, gdzie ukończył XL Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego. Jednocześnie sprawował tam funkcję Komendanta Szczepu 104 Warszawskich Drużyn Harcerskich. W swojej harcerskiej karierze był także instruktorem ZHP oraz członkiem Komendy Hufca ZHP Warszawa Wola. W Warszawie został także absolwentem Wydziału Prawa i Administracji WU oraz studium podyplomowego Służby Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Śp. Mariusz Kazana sprawował ważną funkcję w Departamencie UE w Polskim MSZ, pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, był dyrektorem Protokołu Dyplomatycznego MSZ. Był autorem publikacji z zakresu stosunków polsko-francuskich i współpracował z Akademią Dyplomatyczną Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

8 sierpnia 1961 roku.

Na świat przychodzi Andrzej Kremer - polski prawnik, dyplomata, wiceminister spraw zagranicznych. Urodził się w Krakowie, tam też został absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego. W roku 1984 udało mu się ukończyć studnia na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W roku 1986 zdał egzamin sędziowski a niebawem, bo w 1993 uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

Od 1991 nieustannie był związany z MSZ. Pełnił funkcje takie jak wicekonsul i konsul w Hamburgu, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Bonn. Był również dyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa dyrektorem Departamentu Konsularnego MSZ. Natomiast 10 marca 2008 roku objął wice ministerstwo w MSZ w randze podsekretarz stanu. Po tragicznej śmierci jego imieniem nazwano nagrodę Ministra spraw Zagranicznych „Konsul Roku.”

13 sierpnia 1946 roku.

Na świat przychodzi Stefan Melak - działacz opozycyjny okresu PRL, przewodniczący Komitetu Katyńskiego, dziennikarz. Z urodzenia był Warszawiakiem, synem Józefa Melaka i Donaty Mazińskiej oraz bratem Andrzeja, Arkadiusza i Sławomira. W 1974 roku został Absolwentem UW. Natomiast w roku 1974 wspólnie ze swoimi braćmi założył Krąg Pamięci Narodowej, z inspiracji której powstał w roku 1979 Konspiracyjny Komitet Katyński. Był członkiem redakcji takich jak: "Niepodległość" oraz "Gazeta Polska" od roku 1979.

Miał okazję kierować bardzo głośną konspiracyjną akcją ustawienia 31 lipca 1981 w tzw. Dolince Katyńskiej na Cmentarzu na Powązkach w Warszawie pierwszego w Polsce "Pomnika Katyńskiego", który był wykonany przez jego brata Arkadiusza Melaka. Niestety po interwencji rosyjskiej ambasady, pomnik ten został po kilku godzinach usunięty z warszawskich Powązek. Stefan Melak był człowiekiem, z którego inni czerpali wiele inspiracji, dlatego w 1991 roku w Miednoje i Charkowie postawiono krzyże, które miały na celu upamiętnić Polaków zamordowanych przez NKWD w '40 roku. Był członkiem Komitety Honorowego Poparcia partii PiS oraz członkiem Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Był także działaczem Stowarzyszenia Olszynka Grochowska. Jego publikacje mogliśmy przeczytać na łamach „Gazety Polskiej" oraz „Naszego Dziennika".

13 sierpnia 1960 roku.

Na świat przychodzi Janusz Kurtyka - polski historyk, dr hab. nauk historycznych, od 2005 do 2010 prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Urodził się w Krakowie. Był absolwentem III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, również tam ukończył studia historyczne na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1995 udało mu się obronić doktorat, a niespełna 5 lat później otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk historycznych. Śp. Profesor Janusz Kurtyka specjalizował się w genealogii, historii średniowiecza, historii nowożytnej oraz naukach pomocniczych historii. Był związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Związany był również z historyczną redakcją Wielkiej Encyklopedii PWN. Miał możliwość wzięcia udziału w pracach nad Polskim Słownikiem Biograficznym. Był autorem ponad 140 publikacji naukowych. Po utworzeniu Instytutu Pamięci Narodowej został pierwszym dyrektorem jego oddziału w Krakowie. Oficjalnie Prezesem IPN został po złożeniu przed Sejmem ślubowania w dniu 29 grudnia 2005.

Każdemu z osobna składam nietypowe urodzinowe życzenia, bardziej są to prośby, byście wspierali Polskę z góry i mieli oko na wszystkich ludzi, którzy dążą do prawdy... bo bez prawdy nie ma niczego

REQUIEM AETERNAM DONA EIS, DOMINE!

PS. Nie jest łatwo pisać o osobach ważnych dla kraju, o osobach zasłużonych. "Sierpniowe Medaliony" to mój wkład w pamięć o zamordowanych w Smoleńsku.

/Ewa Piechocka/

Nasze blogi:

Komentarze
#1 | XWM dnia 03.08.2013
To świetny pomysł. Takie nasze, portalowe wypominki. A w sierpniu jakoś wyjątkowo dużo Tych, którzy pozostawili w naszej pamięci trwały ślad. Nie wątpię, że do tych wspomnień dołączymy jeszcze modlitwę. Serdecznie pozdrawiam - stawiającą u nas pierwsze kroki - Autorkę i Wszystkich Państwa.
#2 | Artur dnia 03.08.2013
Za pozdrowienia dziękuję i odwzajemniam Smile
#3 | Kazia dnia 03.08.2013
Ewa, potrzebne wspomnienia.
dla nich wszystkich: R+I+P

Pozdrowienia i wracaj szczęśliwie
#4 | Ewmaiga dnia 03.08.2013
Będą 2 części co miesiąc mam nadzieję. Wyjazd rewelacja. U mnie w porządku! Pozdrowienia dla wszystkich!
#5 | Artur dnia 03.08.2013
Nawet nie wiem jak to skomentować. Mam nadzieję, że cykl będzie kontynuowany a Tobie życzę udanej podróży - i pisz jak tylko będziesz mogła. Pozdrowienia.
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną