Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

18 maja w Częstochowie odsłonięto i poświęcono pomnik ku czci gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.
22.05.2013r.


    18 maja w Częstochowie odsłonięto i poświęcono pomnik ku czci gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 16.00 Mszą św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Sikorskiego 85), odprawioną pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego ks. dr Wacława Depo.

    Po zakończeniu mszy wierni przemaszerowali w uroczystym pochodzie do miejsca usytuowania obelisku - na skrzyżowanie ul. Św. Rocha i Wręczyckiej, gdzie dokonano odsłonięcia. Legendarny dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego upamiętniony został dzięki staraniom społecznego komitetu budowy obelisku, który - nie bez przeszkód - doprowadził postawione przed sobą zadanie do szczęśliwego finału.

    Dziś trudno uwierzyć, że Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa prosi, aby z treści napisu na tablicy były wymazane takie słowa jak: "zdradziecko pojmany przez Urząd Bezpieczeństwa", "skazany na śmierć i zamordowany", czy "oficer Armii Krajowej". Czy można zadać pytanie dzisiaj - jaka jest Polska? - usłyszeliśmy od jednego z prowadzących uroczystości, co stanowi celne podsumowanie walki z materią, jaką musieli stoczyć ludzie pragnący upamiętnić polskiego Bohatera.

     Zapraszamy do obejrzenia foto i wideorelacji z wydarzenia.

KPT. STANISŁAW SOJCZYŃSKI „WARSZYC” (1910 – 1947)


    „Do Polski Wolnej, Suwerennej, Sprawiedliwej i Demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą.”
(Z rozkazu nr 2 „Warszyca” do żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego z 8 stycznia 1946 r.)

    Stanisław Sojczyński urodził się 30 marca 1910 r. w Rzejowicach w powiecie radomszczańskim. Szkołę ukończył w 1932 r. i rozpoczął służbę wojskową. Od 1934 r. pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w Borze Zajacińskim koło Częstochowy. Działał wówczas w Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Strzeleckim.

    Wybuch wojny przerwał jego pracę w szkole. Jako podporucznik WP trafił do punktu mobilizacyjnego w Łodzi, później walczył w okolicach Hrubieszowa w grupie „Kowel” dowodzonej przez płk. dypl. Leona Koca. Koło Janowa Lubelskiego został rozbrojony przez żołnierzy sowieckich. Uniknął niewoli i w końcu września próbował przedrzeć się do Warszawy by wziąć udział w jej obronie. Nie udało się i 4 października zdjął mundur. Wrócił w rodzinne strony i włączył się do pracy konspiracyjnej.

    Jesienią 1939 r. został zaprzysiężony na żołnierza Służby Zwycięstwu Polski pod pseudonimem „Wojnar” (później używał pseudonimów „Zbigniew” i „Warszyc”). Jeszcze w 1939 r. został komendantem Podobwodu Rzejowice, a od października 1942 r. pełnił także funkcję zastępcy komendanta Obwodu Radomsko AK, był równocześnie szefem Kierownictwa Dywersji w Obwodzie. W 1943 r. żołnierze por. Sojczyńskiego dokonali dwóch brawurowych akcji.

    W maju 1943 r. gestapowcy dokonali publicznej egzekucji we wsi Dmenin. Powieszono 11 osób (w tym 12-letniego chłopca). W odwecie wykonano wyrok śmierci na szefa Gestapo w Radomsku i jego zastępcę. 3 sierpnia 1943 r. Niemcy przeprowadzili pacyfikację Rzejowic, aresztowali i wywieźli do Radomska wielu członków podziemia. W nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 r. stuosobowy oddział dowodzony przez por. Sojczyńskiego zaatakował więzienie. W wyniku akcji uwolniono ponad 40 Polaków i 11 Żydów. Po tej akcji por. Sojczyński utworzył pierwszy w Obwodzie Radomsko oddział partyzancki, którym dowodził do listopada 1943 r.

    1 sierpnia 1944 r. wybuchło powstanie warszawskie. 23 sierpnia 1944 r. Komendant Obwodu Radomsko-Kieleckiego AK płk Jan Zientarski „Ein”, „Mieczysław”, wobec odmowy uzupełnienia broni i amunicji ze zrzutów oraz trudności z dotarciem do Warszawy, podjął decyzję o przerwaniu marszu na pomoc powstańcom i zarządził przystąpienie do akcji „Burza” na obszarze Obwodu. Na obszarze Inspektoratu Częstochowskiego AK stoczyło z Niemcami wiele potyczek.

    Z początkiem 1945 r. ziemia Łódzka została „wyzwolona” spod okupacji niemieckiej w wyniku zimowej ofensywy Armii Czerwonej. Mimo zapewnień propagandowych nie dawano żołnierzom Armii Krajowej możliwości powrotu do normalnego życia. Wielu ujawniających się akowców wracało do konspiracji. Wielu nie próbowało nawet wychodzić z ukrycia.

    Wiosną 1945 r. „Warszyc” zaczął ponownie zbierać swoich żołnierzy, nawiązał także kontakty z innymi oddziałami zbrojnymi. W maju 1945 r. w Radomsku odbyło się zaprzysiężenie pierwszych dowódców organizacji, która od 8 stycznia 1946 r. przyjęła nazwę „Samodzielna Grupa Konspiracyjnego Wojska Polskiego” o kryptonimie „Lasy”, „Bory”. Organizacja ta, licząca ok. 4 tys. członków, działała w województwach: łódzkim, częściowo kieleckim, śląskim oraz poznańskim.

    Pierwszą osobą, która zginęła z jego rozkazu, był Jankiel Jakub Cukierman, szef sekcji śledczej Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku. Rok później, także w Radomsku, miała miejsce jedna z najgłośniejszych akcji KWP. W nocy 19/20 IV 1946 r. do miasta weszło ok. 200 partyzantów, którymi dowodził Jan Rogulka ps. „Grot”. Zdobyto miejscowy areszt UB, z którego uwolniono ponad 50 aresztowanych, a w czasie odwrotu rozbito trzykrotnie liczniejszy oddział KBW.

    Procesy Żołnierzy KWP toczyły się aż do połowy lat 50. W trakcie śledztwa zeznania wymuszane były biciem, preparowano dowody przeciwko oskarżonym, procesy przeprowadzano pospiesznie, a wątpliwości rozstrzygano na niekorzyść oskarżonych. Procesom tym nadawano propagandowy rozgłos, niekiedy miały charakter pokazowy, a prasa wydawała wyroki wcześniej niż uczynili to sędziowie.

    W kwietniu 1946 r. funkcjonariuszom piotrkowskiego UBP udało się ująć por. Jana Rogólkę, dowodzącego oddziałami KWP w czasie akcji na Radomsko, i jego 16 podwładnych.
Aresztowanych poddano brutalnemu śledztwu w PUBP w Piotrkowie Trybunalskim. Odbył się proces, na którym nie przesłuchano żadnych świadków. Obrońca z urzędu nie zabrał głosu w trakcie rozprawy. Sąd skazał: 12 oskarżonych na karę śmierci a 5 pozostałych na karę 15 lat pozbawienia wolności.

    W nocy z 9 na 10 maja 1946 r. prawdopodobnie w piwnicach PUBP w Radomsku w bestialski sposób zamordowano 12 żołnierzy KWP. Ich ciała zakopano w poniemieckim bunkrze koło Bąkowej Góry. W tydzień później mieszkańcy wsi przy udziale rodzin zamordowanych urządzili im pogrzeb na miejscowym cmentarzu.

    Największym sukcesem UB było ujęcie „Warszyca” w czerwcu 1946. Z rozkazu szefa WUBP w Łodzi płk. Mieczysława Moczara utworzono specjalną grupę operacyjną której zadaniem było jego ujęcie. Aresztowano „Warszyca” w Częstochowie, wpadając na trop jego sekretarki. Dzień później aresztowano adiutanta „Warszyca”, potem szefa wywiadu KWP. Dzięki przejęciu archiwum aresztowano innych żołnierzy.

    Proces „Warszyca” i jego 11 podkomendnych odbył się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi w dniach 9-14 grudnia 1946 r. Wyrok w sprawie Stanisława Sojczyńskiego i jego towarzyszy został wydany 17 grudnia 1946 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi. Ośmiu oskarżonych zostało skazanych na karę śmierci, a czterech na kary pozbawienia wolności. „Warszyc” oraz kilku innych skazanych na karę śmierci odmówiło napisania prośby o ułaskawienie. Uczynili to ich adwokaci. Bolesław Bierut ułaskawił dwóch. W stosunku do pozostałych oskarżonych nie skorzystał z prawa łaski.

    Wyrok śmierci na 6 skazanych wykonano 19 lutego 1947 r. Do dzisiaj nie udało się ustalić, gdzie pochowano kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” i jego pięciu podwładnych.

    W 1992 r. łódzki sąd uchylił wyrok skazujący “Warszyca” z 1946 r. uznając, że działał on na rzecz niepodległości państwa. 11 listopada 2009 r. dowódca KWP został pośmiertnie awansowany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stopień generała brygady.

    „Moje credo:
1) dopóki istnieje choćby najmniejsza nadzieja i możliwość wykazania Rosji, że jej polityka jest podła, świńska i zaborcza, oraz walki z jej imperializmem i odebrania zagrabionych przez nią wschodnich połaci Polski, dopóty w walce tej trwać jest naszym obowiązkiem - nawet za cenę wielkich ofiar,
2) AK i jej sympatycy to ok. 60% społeczeństwa polskiego: kto jest wrogiem naszym
- jest wrogiem Polski.”

(Z listu kpt. Sojczyńskiego do NN z 2 marca 1945 r.)

Odsłonięcie pomnika ku czci gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca":

Odsłonięcie pomnika ku czci gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca", Częstochowa, 18.05.2013 from pomniksmolensk.pl on Vimeo.


Oglądaj na YouTube:

Homilia Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego ks. dr Wacława Depo:Odsłonięcie i poświęcenie pomnika:Okolicznościowe przemówienia przedstawicieli Komitetu Budowy Obelisku, prezesa Związku Byłych Żołnierzy KWP mjr Ryszarda Zielonki oraz prezydent Radomska Anny Milczanowskiej:


/Magda/

Nasze blogi:Komentarze
#1 | Kazia dnia 21.05.2013
Ważna uroczystość, taka dziejowa sprawiedliwość. Prezydent oczyścił z zarzutów ale dopiero to upamiętnienie właściwie uhonorowało. Szkoda, że nie wiadomo gdzie "Warszyc" spoczywa. prof. Szwagrzyk nadal ze swoją ekipą prowadzą badania w całym kraju, może jednak uda się im znaleźć miejsce pochówku bohatera. Bardzo dobra relacja, świetnie wszystko zarejestrowałaś. Pozdrawiam.
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną