Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Prezentowane nagranie i zdjęcia pochodzą ze spotkania Koła Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Gdańsku, z okazji wspomnienia Rocznicy Konstytucji 3-go Maja, pośród których był Tadeusz Szczudłowski. Nestor Ruchu Obrony Praw Człowieka i obywatelskiej idei wolności i niepodległości Polski.

14.05.2013r.


Prezentowane nagranie i zdjęcia pochodzą ze spotkania Koła Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Gdańsku, z okazji wspomnienia Rocznicy Konstytucji 3-go Maja, pośród których był Tadeusz Szczudłowski. Nestor Ruchu Obrony Praw Człowieka i obywatelskiej idei wolności i niepodległości Polski. Mimo zachęty ze strony występującego gościa, Piotra Szubarczyka, nie zdecydował się jednak na wystąpienie. Ale z uwagą wysłuchał wspomnień o sobie, z czasów Obchodów Rocznic Konstytucji 3-go Maja pod Pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku i jego roli w majowym strajku z 1988 r., który rozpoczął się wtedy 2 maja. Subtelnie jedynie podziękował zgromadzonym za okazane uznanie słowami: „Bóg zapłać”. Władze zareagowały wówczas gwałtowanie na protest robotników lecz strajk przerwano dopiero 10 maja po czym jego uczestnicy wyszli ze Stoczni w milczącej procesji. Na jej czele szedł właśnie Tadeusz Szczudłowski z ogromnym krzyżem w ręku. Nagle skierował się w kierunku kościoła św. Brygidy pomimo, że zgodnie z ustaleniami komitetu protestacyjnego, pochód po dojściu do miasta miał dojść do Dworca Głównego PKP w Gdańsku i rozproszyć się. Przy kościele na stoczniowców czekały tłumy Gdańszczan, którzy przywitali ich okrzykami i oklaskami. W ten sposób przemarsz ten stał się pochodem zwycięzców

Piotr Szubarczyk podczas swojego wystąpienia przywołał tekst przemówienia Tadeusza Szczudłowskiego z okazji 3-go Maja 1980 r., odważne słowa o odpowiedzialności Rosji za Targowicę oraz wspomniał o znaczeniu jego stanowiska z dnia 29.08.1988 r., na temat okrągłego stołu za co został „spopielony”. Swoje uwagi Tadeusz Szczudłowski opublikował w artykule: „Okrągły Stół czy Przedsionek Zdrady?”

Poniżej przywołujemy przemówienie Tadeusza Szczudłowskiego wygłoszone na Dworze Artusa w Gdańsku, 20 listopada 2008 r., podczas uroczystości zorganizowanej z inicjatywy prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka, przy wsparciu merytorycznym Instytutu Pamięci Narodowej, gdy szczególnie zasłużeni dla odzyskania niepodległości zostali uhonorowani pamiątkowymi monetami. Przemówienie nadal nie straciło nic ze swojej aktualności:

 

„Szanowni Zebrani! 

W tych dniach listopadowych głęboko oddychamy i radośnie żyjemy czcią dla Daru Opatrzności Bożej, jakim było odzyskanie 90 lat temu niepodległości przez Polskę. Jednak – jako naród srodze doświadczony niewolą – powinniśmy równocześnie mieć na uwadze, że los Polski jest ściśle związany z religijnym i moralnym stanem Narodu.

Odzyskanie niepodległości nie jest bezwarunkowe i nieodwołalne. Dbajmy więc o swój stan i bądźmy wierni swojej tożsamości, wywodzącej się z planu Bożego, wpisanego w porządek Stwórcy. Bądźmy czujni wobec ogólnego kryzysu światowego a także wobec ciągle silnych wrogów wewnętrznych, dla których zawieszony w polskim Sejmie krzyż jest nie do zniesienia. 

 

Drodzy Zebrani! 

U schyłku ubiegłego stulecia Pan Bóg obdarował nas dwoma wielce doniosłymi zdarzeniami: wyniesieniem naszego rodaka Karola Wojtyły na tron papieski oraz współczesnym cudem nad Wisłą: powstaniem „Solidarności”. Dzięki tym wydarzeniom Polska uwolniła się od komunistycznego jarzma. Zastanówmy się: czy właściwie te dary wykorzystujemy, skoro tak wielu z nas daje się ponieść ateizmowi oraz różnego rodzaju ideologiom liberalnym i modernistycznym? 

Chciałbym teraz słów parę powiedzieć w nawiązaniu do prezentacji emitowanych przez Narodowy Bank Polski monet i banknotów – z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości. Rzeczą bezsporną jest, że jednym z głównych elementów niepodległości jest posiadanie własnego narodowego banku i własnych pieniędzy, którymi można niezależnie dysponować. Dlatego obecny Rząd powinien posłuchać rad Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Profesora Lecha Kaczyńskiego, aby przynajmniej nie spieszyć się z przystąpieniem Polski do tak zwanej strefy Euro. Zapewne te rady popiera większość polskiego narodu. Zapewne też w tej kwestii istotną rolę odegra Narodowy Bank Polski. Już teraz, jak sądzę, daje tego dowód, poprzez emitowanie tych pięknych monet – niczym medali – oraz banknotów o wielce patriotycznym wydźwięku, ku czci niepodległości. 

Szczególnie my, mieszkańcy Gdańska, powinniśmy się cieszyć, że polski złoty jest, że tu po wiekach powrócił i że tu i teraz jest tak godnie prezentowany. Tak samo cała Polska powinna się starać, aby w Niej polski złoty pozostał i aby każde następne Święto Niepodległości mogło być równie godnie upamiętnione przez Narodowy Bank Polski. 

Jeszcze ważniejsza jest decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powstrzymaniu się z podpisaniem Traktatu Lizbońskiego. Nie tylko dlatego, aby nie złamać ustalonych zasad i nie sprzeniewierzyć się szlachetnemu Narodowi Irlandzkiemu, ale i dlatego, że traktat ten w swej istocie neguje istnienie Boga, niszczy Kościół katolicki i przekreśla tożsamość cywilizacji europejskiej oraz niepodległość stanowiących Europę państw. Nadto traktat ten ma być po prostu dyktatem mocniejszych wobec słabszych. Nie znaczy to, moim zdaniem, że Pan Prezydent Rzeczypospolitej i Naród Polski są przeciwni jednoczeniu się Europy, szczególnie w obliczu ciągle realnego zagrożenia ze wchodu, gdzie kultywuje się tradycje Imperium Zła. 

Unia tak, ale nie na wzór sowieckiego związku, lecz na podobieństwo Unii Lubelskiej – wolnych z wolnymi, równych z równymi. Co najważniejsze, z Bogiem! Ufajmy, że wcześniej czy później tak się stanie. 

My teraz mówimy, że dla Polski niepodległej nie było miejsca ani na kartach Traktatu Wiedeńskiego, ani w tak zwanym dekrecie Lenina o samostanowieniu, ani w Uchwałach Jałtańskich, ani w decyzjach Konferencji Poczdamskiej, ani w stalinowskim Manifeście Lipcowym. Nie pozwólmy na to, aby w przyszłości nasi wnukowie musieli dodać do tego, że również Traktat Lizboński nie zapewniał Polsce pełnej niepodległości. 

Na zakończenie pragnę w imieniu swoim oraz – jeśli mi wolno – w imieniu wszystkich osób dziś tu uhonorowanych, najserdeczniej podziękować prezesowi Narodowego Banku Polskiego, Panu Sławomirowi Skrzypkowi, za tak wspaniałe uczczenie przez Bank 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – emisją pięknych monet i banknotów oraz obdarowania nas nimi.

Bardzo serdecznie, wszyscy tu obecni, podziękujmy też Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, Panu Profesorowi Januszowi Kurtyce i jego współpracownikom za zorganizowanie tej podniosłej uroczystości. 

Bóg zapłać i szczęść Boże!

 
Dziękuję za wysłuchanie.”

 

/Redakcja/

 

Audio i zdjęcia: Wincenty Koman

 


 

 

Polecamy na podobny temat

 

Krzyż, kamień węgielny pod przyszły pomnik - Tadeusz Szczudłowski, legendarny działacz Solidarności dla pomniksmolensk.pl

 

http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=2912

 

Niepublikowane w Internecie przemówienie Tadeusza Szczudłowskiego - legendarnego przywódcy związków zawodowych

 

http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=1373

 

32 rocznica podpisania porozumień - materiały Wincentego Komana: Halina Spasowska o tym jak Borusewicz chciał wymienić Wałęsę

 

http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=2386

 

Lech Wałęsa nas szantażował - wywiad Krzysztofa Skowrońskiego i Wincentego Komana z Haliną Spasowską

 

http://www.pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=2481

 

Kolebka Solidarności A.D. 2012 - nasza relacja foto i wideo

 

http://www.pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=1902


Komentarze
#1 | Jacek Mruk dnia 19.05.2013
Skromni ludzie nie pchają się do koryta, bo dla nich Polska to skarb pierwszy po Bogu. Dla wielu serce pękło z żalu, gdy komuniści zawłaszczyli ponownie władzę. Nie pozwólmy krzykaczom wdrapywać się na stołki . Zwracajmy uwagę kto się wciska samowolnie jako tzw. autorytety, bo jesteśmy za to odpowiedzialni przed następnym pokoleniem.
Pozdrawiam
#2 | Wincenty Koman dnia 14.05.2013
Dodałbym tylko, że to było spotkanie Kombatantów przy Solidarności z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja. Piotr Szubarczyk wykorzystał obecność Pana Tadeusza Szczudłowskiego, gdyż czy można mówić o obchodach rocznicy Konstytucji 3 maja w Gdańsku, nie wspominając
o człowieku, który swoimi przemówieniami pod Królem Janem III Sobieskim, jeszcze grubo przed sierpniem 1980, wzywał do walki o Wolność i Niepodległość Polski.
#3 | Kazia dnia 14.05.2013
Pan Tadeusz Szczudłowski to już legenda... Wicku, dobrze że zarejestrowałeś jego udział w tegorocznym spotkaniu. Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną