Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

W przeddzień wyjazdu delegacji prezydenckiej do Katynia, poseł Przemysław Gosiewski, który kierował Zespołem Pracy Państwowej PiS, przekazał Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu projekt nowego tekstu Konstytucji RP swojego autorstwa. Oto sukcesywnie będziemy zamieszczać strony tego ważnego dokumentu. Prezentujemy pierwsze artykuły. Dokładnie 17.

04.05.2013r.


 

W przeddzień wyjazdu delegacji prezydenckiej do Katynia, poseł Przemysław Gosiewski, który kierował Zespołem Pracy Państwowej PiS, przekazał Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu projekt nowego tekstu Konstytucji RP swojego autorstwa. Prace nad nią rozpoczął ponad rok wcześniej.


Oto sukcesywnie będziemy zamieszczać kolejne strony tego ważnego dokumentu. Jak sam Autor wspomniał na konferencji prasowej w dniu 15 lutego 2010 r. w Kielcach – „nasz projekt konstytucji porządkuje relacje między prezydentem a premierem i rządem. Prezydent będzie osobą, która zajmie się strategicznymi sprawami państwa będzie interweniować, gdy polityka rządu będzie sprzeczna z wolą społeczeństwa.  Prezydent koordynuje prace związane ze strategicznym rozwojem kraju i wszystkimi dziedzinami z tym związanymi. Ma co roku obowiązek przedstawienia orędzia do parlamentu dotyczącego realizowania kwestii strategicznych, na wzór amerykański.” 


Poseł sporo miejsca poświęcił wyjaśnieniu roli prezydenta, jego prawom i obowiązkom. Jednym z uprawnień miała się stać możliwość zwołania posiedzeń rządu i przewodniczenia im, co było już możliwe przed 1997 r. Prezydent również będzie mógł rozpisać referendum ogólnonarodowej w przypadku uchwały sejmu niezgodnej z interesami narodu  jeśli społeczeństwo w referendum podzieli pogląd prezydenta, to będzie miał on podstawy do rozwiązania parlamentu. Projekt wprowadza również możliwość współdziałania Prezydenta i Premiera przy podejmowaniu wspólnych inicjatyw legislacyjnych, poprzez wydawanie przez prezydenta dekretów z mocą ustawy na wniosek rządu. Inny z przepisów pozwalałby Prezydentowi nie powołać premiera bądź ministra, w przypadku kiedy miałby wiedzę, że naruszałoby to ważne interesy państwa bądź kwestie bezpieczeństwa. „Wiązałoby się to także z obowiązkiem zawiadomienia Marszałka Sejmu - każdorazowo o takim przypadku - czyli prezydent nie działałby tylko jako jednoosobowy organ” jak uzasadnił taką możliwość poseł Gosiewski. 

 

Tyle ogólna charakterystyka autorstwa Przemysława Gosiewskiego. Tymczasem istniejący projekt, dostępny dla wszystkich, daje możliwość samodzielnego zapoznania się z poszczególnymi zapisami.

 

Prezentujemy pierwsze artykuły. Dokładnie 17. Konstytucję rozpoczyna tekst preambuły, której podniosła treść nawiązuje do tej z Konstytucji 3 maja, stanowiąc w ten sposób nawiązanie do niej i jej wypełnienie. Tym samym powstały projekt staje się realizacją zobowiązań przyjętych przez naród ślubami króla Jana Kazimierza. Tekst preambuły, w porównaniu do tej w obowiązującym dokumencie jest  krótki i zawiera odniesienie do wielowiekowej przeszłości Polski oraz wytycza cele na przyszłość, odwołując się do istnienia „narodu”. W ten sposób nowa polska państwowość, teraźniejsza, wprost nawiązuje i wynika z ciągu dziejów polskich. Związek pomiędzy Narodem a Władzą został dookreślony w art. 7 w którym zapisano nadrzędność narodu nad rządzącymi.

 

Pierwsze artykuły określają założenia ustrojowe Polski jako państwa realizującego zasady sprawiedliwości i demokracji ale również solidarności i troski o dobro wspólne. Głównym obowiązkiem wszystkich obywateli (władz i każdego z osobna) ma być dążenie do pomnażania sił Polski, obrony niepodległości i całości terytorium, podczas gdy w obowiązującej głównym zadaniem jest rozwój zrównoważony. Zadania polityki wewnętrznej dodatkowo zostały przez Przemysława Gosiewskiego wskazane w pkt. 4, w którym zapisano istotne, dla zachowania ładu społecznego, zasady, należy do nich zapis o małżeństwie jako o związku wyłącznie kobiety i mężczyzny. Jest tam także wspomniana konieczność otoczenia opieką macierzyństwa  i rodzicielstwa, co może stanowić podstawę do zniesienia ustawy dopuszczającej aborcję oraz inne postanowienia, wynikające z godności narodu. Ciekawym pomysłem jest obowiązek corocznego sprawozdania z realizacji owych zapisów składany Prezydentowi przez Radę Ministrów. Ważny jest również zapis, iż „Rzeczypospolita Polska pomaga Polakom zamieszkałym poza granicami kraju”, którym zastąpiono  enigmatyczny i wielomówny zapis o tym, że tylko „udziela pomocy”. Dalsze artykuły o prerogatywach Prezydenta dokładnie realizują założeniom wyjaśnione na kieleckiej konferencji prasowej.

 

W rozdziale 10 i 11, w których podano strukturę władzy państwowej, ta stanowi logiczny i jednolity twór, bowiem władza samorządowa jest ściśle zespolona z państwową, uczestnicząc w rządzeniu na zasadach pomocniczości, a działalność samorządów podlegałaby nadzorowi organów państwowych.  Kolejne rozdziały, ustrojowe, wskazują na warunki i sposób przeprowadzenia wyborów. Zapisy tam umieszczone w przyszłości mogą pozwolić na tworzenie jednomandatowych okręgów wyborczych.

 

Powiązanie organów państwowych z Konstytucją, ich podległość jej zapisom wyrażona w art. 12 w konsekwencji rzeczywiście  przekształcają ją w „ustawę zasadniczą,” która przestaje być martwą literą prawa a staje się najważniejszy aktem prawnym w państwie.

 

Artykułem 13 natomiast zdelegalizowano wszelkie organizacje faszystowskie i komunistyczne, zakazując ich istnienia. Przyjecie tego punktu spowodowałoby w Polsce ogromną zmianę, możliwość prawnego odcięcia się od komunistycznych zaszłości. Pozostałe ustępy dotyczą dozwolonych form organizacji w tym gwarancji dla wolności zrzeszania i wyznania. Należy zauważyć, iż Konkordat umieszczony w zapisie konstytucyjnym, jako forma umowy regulującej stosunek pomiędzy państwem a Kościołem katolickim nie pozwoli na jego łatwe zerwanie w przyszłości. Omawiany początek nowej konstytucji kończą zapisy odnośnie języka, stolicy i symboli narodowych.

 

Należy zauważyć, że tekst nowej konstytucji jest napisanym w sposób przystępny, jasny  a poszczególne artykuły logicznie z siebie wynikają.

 

Link


/Redakcja/

 

 

Projekt jest dostępny TUTAJ

 


Polecamy na podobny temat


Nasza relacja z Wrocławia ze spotkania poświęconego konstytucji Węgier


Link


Aresztowany obraz Jana Styki, „Polonia, Konstytucja 3 Maja 1791”


Link

 

Rysunki satyryczne Vitka Skoniecznego (rok 2012) Konstytucja


Link


Światowe i opiniotwórcze media znowu zaatakowały premiera Węgier Viktora Orbana


Link


W jakiej gazecie to opublikowano? - Niezbędnik wykształciucha


Link

 


 

 

 


Komentarze
#1 | Jacek Mruk dnia 05.05.2013
Skoro nie można wprowadzić egzaminów , to trzeba wprowadzić dyktaturę, by rozmiękczyć czerwoną fakturę.
Pozdrawiam
#2 | Artur dnia 03.05.2013
Podziękowania należą się w szczególności pani Jadwidze Gosiewskiej. A co do preambuły to w UE raczej by nie przeszło... Pozdrawiam
#3 | Magda dnia 03.05.2013
Gdy głos profesora waży tyle samo co głos menela spod budki z piwem, to należałoby się zastanowić nad pomysłem Jacka. No ale chcieliśmy to mamy, demokracja to rządy ludu, dopiero republika to rządy prawa Wink
Choć profesorowie też są różni, jak pokazuje życie.

Strzałki do przechodzenia od zdjęcia do zdjęcia - prawdziwy czad, moje mędzenie zostało wysłuchane Wink
#4 | Kazia dnia 03.05.2013
Konstytucja jest bardzo ważna. To ustawa zasadnicza, która pozwala lub nie na rozmaite rozwiązania które mogą zniszczyć naród. Najlepiej to widać gdy TK nie może uznać dziwnych pomysłów bo one nie są zgodne z konstytucją. A gdyby wprowadzić egzaminy problemem stałaby się komisja egzaminacyjna. Lepiej nie poddawaj takich pomysłów. Pozdrawiam.
#5 | Jacek Mruk dnia 03.05.2013
Nie pomoże najlepsza Konstytucja , gdy naród ociemniały widzi tylko mamonę. By to zmienić należałoby wprowadzić egzaminy uprawniające do głosowania.
Pozdrawiam
#6 | Kazia dnia 03.05.2013
Istotny tekst - ważny kawałek nowej IV Rzeczypospolitej. Same artykuły prezentują logiczną wizję Polski dumnej, silnej i solidarnej ale mi najbardziej podoba się preambuła. Dziękuję za udostępnienie materiału. I pozdrawiam
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną