Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Francja jest obecnie rozdzierana konfliktami o podłożu religijnym, w ogromnym stopniu inspirowanymi przez rządzących socjalistów. Potomkowie jakobinów zamierzają, na co wiele wskazuje, ostatecznie zniszczyć podwaliny chrześcijaństwa.
08.03.2013r.


      – Z punktu widzenia kulturowego wspólnota chrześcijańska to – pod pewnymi względami – jedyna we Francji prześladowana mniejszość – zauważył w tygodniku ”La Vie” filozof Marcel Gauchet, niewierzący.

Rewolucyjność we krwi

     Niezatarte piętno – do dzisiejszego dnia – wywarły na obliczu Francji wojny światopoglądowe. Od rzezi XVI wieku przez rewolucję francuską 1789 roku. Można powiedzieć, że Francuzi mają w tym wprawę. Państwo, nazywane przez wieki „najstarszą córą Kościoła” jest od dziesiątków lat pozbawione tego charakterystycznego rysu. Katolicyzm doznał tam okrutnych prześladowań w okresie rządów jakobinów, by otrzymać dobijający cios na początku XX wieku.

     Rządy lewicowo – masońskie wydały szereg aktów prawnych, pozbawiając Kościół wszelkiego mienia, nie wyłączając szkół i obiektów sakralnych. Zlikwidowano większość świąt kościelnych, zakazano duchownym jakiejkolwiek działalności publicznej, nawet procesji, a także posługiwania się symbolami religijnymi. Katolików represjonowano również metodami pozaprawnymi. Postanowienia w złagodzonej formie obowiązują do teraz. Wykreowano model tzw. laickości (laicite), której podstawą jest rozdział Kościoła i państwa: – Republika nie uznaje, nie opłaca i nie dotuje żadnego kultu.

     W dużym stopniu laickość sprowadza się do tępienia obecności religii w życiu publicznym. O ile jeszcze gen. De Gaulle uczestniczył publicznie w sakramentach, to po nim fale krytyk wywoływały nawet skromne powitania papieża podczas wizyt nad Sekwaną. Katolicy są wypychani z przestrzeni publicznej. Nadzwyczajną odwagą popisał się, w świetle kryteriów francuskich, poprzedni prezydent Sarkozy, proponując model laickości pozytywnej, w której państwo nadal byłoby przyjazne różnym wyznaniom. – Jestem przekonany, że potrzeba nadziei jest niezmienną cechą ludzkiej egzystencji – pisał. Gwałtowne reakcje pokazały że nawet odrobina życzliwego spojrzenia jest nie do przyjęcia. Wyjaśnia to dziki, ale skuteczny opór Francji wobec umieszczania odwołań do chrześcijaństwa w dokumentach Unii Europejskiej. Ostatnio zaś zwalczanie słowackiej monety 2 euro z wizerunkami świętych Cyryla i Metodego. Nie przez przypadek zwraca się uwagę na wybitny wpływ masonerii na francuską politykę.Neutralność i tolerancja inaczej

     Zaostrzenie sporów przyniosło zwycięstwo socjalistów w ubiegłorocznych wyborach. Nowy prezydent François Hollande uznał, że najważniejsze dla Francji są homomałżeństwa, dopuszczenie do badań na embrionach ludzkich, eutanazja, sztuczne zapładniania lesbijek. Na głównego wroga tych ”reform” instytucje rządowe i medialne wykreowały Kościół rzymskokatolicki. Przykładowo, minister szkolnictwa Vicent Peillon obciążył katolicką wizje rodziny odpowiedzialnością za samobójstwa wśród młodzieży! – To świadczy o ignorancji albo o pogardzie dla katolickiego szkolnictwa – napisał w ”Le Figaro” Laurent Wauquiez, deputowany opozycyjnej UMP, były minister edukacji. – To wielka manipulacja polityczna, której celem jest wywołanie poczucia winy wśród chrześcijan i przekonanie opinii publicznej, że opozycja wobec małżeństw homo stanowi znikomą mniejszość.

      Od kilku miesięcy uwagę opinii publicznej ogniskuje debata nad homozwiązkami. Zgromadzenie Narodowe przegłosowało w ostatnich dniach pierwszy artykuł ustawy, rozszerzający instytucję małżeństwa na osoby tej samej płci. Małżeństwo ma być odtąd ”związkiem dwóch osób”. Stało się tak, mimo ogromnego oporu społecznego. Trzy tygodnie temu na ulice Paryża wyszło niemal milion osób ”Wszyscy urodziliśmy się z jednego mężczyzny i jednej kobiety”, François nie chcemy twojego prawa” – głosiły hasła demonstrantów. Problem zjednoczył ludzi różnych przekonań politycznych, również umiarkowanej lewicy. Bez skutku. Rządząca lewica okazała się niezdolna do przyjęcia kompromisu. Kolejne głosowania w parlamencie będą dotyczyły, wg ”La Vie”, usunięcia z ustawodawstwa określeń ”matka” i ”ojciec”, umożliwienie związkom homoseksualnym adopcji
dzieci oraz ułatwienie eutanazji.

Zakazuje się dyskusji

     Ponieważ dyskusja zeszła do poziomu szkół rząd zareagował i na tym odcinku. Zaniepokojony apelem episkopatu, by szkoły katolickie prezentowały kościelne stanowisko w sprawie małżeństwa i rodziny, minister edukacji skierował list do kierowników szkół, nakłaniając ich do ”zwiększonej czujności, aby szkoła nie stała się przedmiotem manipulacji”. – Zachodzi obawa, że dyskusja, jaka toczy się we francuskim społeczeństwie, może na terenie szkół przełożyć się na zjawiska homofobicznego odrzucenia i stygmatyzacji – stwierdził. Jego stanowisko poparł prezydent Hollande, wzywając katolickie szkoły do zachowania neutralności. Przypomnijmy, kwestia dotyczy prywatnych szkół katolickich. Uczy się w nich 20% wszystkich uczniów.

     Rządowi ”nie przeszkadza”, że wolność wyznania daje prawo rodzicom do wyboru szkoły, zwłaszcza ze względu na ich przekonania etyczne. Na szkołach wymusza się wykłady organizacji gejowskich, pod pretekstem walki z homofobią. Tylko jedną z tych organizacji udało się zablokować. Stało się to dopiero po złożeniu skargi do sądu na nieprzestrzeganie neutralności szkolnictwa laickiego. Resort edukacji nakazał kuratorom zgłaszać zarejestrowane w szkołach przypadki nieprzychylnych wypowiedzi pod adresem homoseksualistów.

     Rząd planuje także kolejny atak na szkoły wyższe, mianowicie upowszechnienie wykładów z teorii gender. Pretekst – ”walka o równość” między kobietami i mężczyznami. W najogólniejszym skrócie gender polega na dowolności wyboru płci biologicznej i orientacji seksualnej. Wszystko to dzieje się w państwie targanym kłopotami gospodarczymi, społecznymi i etnicznymi. Trudno pozbyć się wrażenia, że ataki na podstawy chrześcijaństwa służą odwracaniu uwagi od spraw ważniejszych. Co nie zmienia oceny społeczeństwa francuskiego, jako silnie zlaicyzowanego, w małym stopniu uczestniczącego w życiu religijnym.

     Pozostaje pytanie, czy silne zakorzenienie kulturowe Francji w chrześcijaństwie jest w stanie wywołać taki opór, by ideologicznie sterowaną dechrystianizację powstrzymać. Wybitny pisarz Andre Malraux powiedział kiedyś, że wiek XXI będzie wiekiem chrześcijaństwa, lub nie będzie go w ogóle. Właśnie!

Jan Kalina

Materiał ukazał się w Nowym Biuletynie Łódzkim 08.02.2013
Gazeta wydawana jest w regionie łódzkim przez Fundację Strzelecką


/Magda/

Nasze blogi:
Komentarze
#1 | Kazia dnia 08.03.2013
Duch Wielkiej Rewolucji Francuskiej z jej rządami Rozumu jeszcze straszy we Francji. Oni są tak ograniczeni i ciaśni w swoich poglądach że aż budzą litość. Ale skoro problemy gospodarcze i finansowe skutkują u nich każdorazowo okrutnym przelewem krwi (likwidacja templariuszy, rzeź hugenotów w noc św. Bartłomieja, a w końcu Wielka Rewolucja Francuska) to widać że pomimo pozornej cywilizacji mają w charakterze narodowym pierwotne barbarzyństwo Wandali czy Franków. Bardzo ciekawa kolejna część. Czy będzie następna? Pozdrawiam.
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną