Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Przesyłamy do Państwa informację o podjęciu inicjatywy nadania jednemu z poznańskich zielonych terenów nazwy “Park imienia Żołnierzy Wyklętych”. Przekazujemy szerszą informację oraz wniosek, który został w tej sprawie złożony do Rady Miasta Poznania.
06.06.2011r.


Szanowni Państwo.

Przesyłamy do Państwa informację o podjęciu inicjatywy nadania jednemu
z poznańskich zielonych terenów nazwy “Park imienia Żołnierzy Wyklętych”.
Przekazujemy szerszą informację oraz wniosek, który został w tej sprawie złożony do Rady Miasta Poznania.

Zachęcamy Państwa do wsparcia tej inicjatywy.
Niech to będzie Nasze wspólne dzieło: http://www.warsztatyidei.pl/

Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia
Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

dr Dariusz Piotr Kucharski - prezes
dr Henryk Krzyżanowski - wiceprezes
Jarosław Okowicki - wiceprezes
Urszula Zdziebkowska - sekretarz

Szanowni Państwo.

Dnia 6 czerwca 2011 roku przedstawiciel Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej złożył w biurze Rady Miasta Poznania wniosek o przemianowanie Parku Szelągowskiego, zlokalizowanego na poznańskich Winogradach na “Park imienia Żołnierzy Wyklętych”. Było to podyktowane koniecznością upamiętnienia tych ważnych, ale i celowo zapomnianych przez długie lata heroicznych Polaków. Jest to ładny, zadrzewiony teren, który w perspektywie czasu może doskonale połączyć elementy krajobrazowe i historię. W przyszłości może stać się parkiem czynnej edukacji, gdzie nie naruszając kultury zieleni można wkomponować tablice, obeliski, płyty edukacyjne poświęcone przeszłości. Może tworzyć doskonałą ścieżkę turystyczno – historyczną od Starego Rynku, przez Wzgórze Św. Wojciecha, Cytadelę do Parku imienia Żołnierzy Wyklętych.

Istotne jest również, iż zmiana nazwy nie wyzwala kosztów dla obywateli (nie ma tam zlokalizowanych budynków).

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie tej inicjatywy. Zachęcamy instytucje, środowiska, jak i osoby indywidualne do składania osobiście bądź wysyłania listów popierających ten projekt na adres:

Rada Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (I piętro, pokój 110).Poniżej publikujemy wniosek, jaki został złożony do Rady Miasta Poznania o nadanie nazwy “Park imienia Żołnierzy Wyklętych”.


Poznań, 2 czerwca 2011 rokuRada Miasta Poznania

Plac Kolegiacki 17

61-841 PoznańSzanowni Państwo,

w 1989 roku staraniem społeczeństwa polskiego odzyskaliśmy wolność. Powróciliśmy do rodziny wolnych narodów. Często w wystąpieniach publicznych odwołujemy się z wielką atencją do przeszłości i tradycji, przywołując pamięć o zasłużonych. Jest to oczywiste i chwalebne. Bez wątpienia jesteśmy tu zgodni, że każdy, kto działał dla dobra Rzeczypospolitej z hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna”, ma prawo do upamiętnienia.

W naszych niezwykle trudnych dziejach XX wieku jest jednak znacząca grupa Polaków walczących o niezawisłość Polski, a o której należytym wspomnieniu jest ciężko mówić. Są to obrońcy polskości i jej wolności określani mianem „Żołnierzy Wyklętych”. Ludzie zaangażowani w oporze skierowanym przeciwko władzy sowieckiej i ustanawianych przez nich wasalnych, w pełni podległych służb komunistycznych – „ludowych”, tzw. PRL-u.

Była to kilkusettysięczna część polskiego narodu, która po 1944 roku podjęła trud heroicznej walki z nową okupacją sowiecką i jej polskimi namiestnikami (komunistycznymi agendami w postaci UB, KBW,…) . Wiele polskich córek i synów podjęło ten straszny bój o niezawisłą Rzeczypospolitą. Znaczna ich część przypłaciła to torturami, wieloletnimi prześladowaniami i śmiercią.

Walczyli czynnie z niesprawiedliwością i upodleniem narodu do ostatniego, który zginął w walce z formacjami służb sowieckich, komunistycznych, 21 października 1963 roku. Musimy jednak pamiętać, że walczyli również o naszą wolność. Żołnierze Wyklęci dopisali się do wspaniałej polskiej karty walki o wolność, godność, honor, wielkość i ducha narodu. Należy im się szacunek i pamięć.

W imieniu środowiska skupionego wokół Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, składam obywatelski wniosek do Radnych Rady Miasta Poznania o upamiętnienie tych tysięcy wielkich walecznych, często bezimiennych bohaterów o nadanie obecnemu Parkowi Szelągowskiemu, znajdującemu się przy ulicy Szelągowskiej w Poznaniu, nazwy ”Park imienia Żołnierzy Wyklętych”. W kontekście zasług jakie oddali dla Ojczyzny uważam, że jest to wręcz minimum, jakie musi uczynić nasza poznańska społeczność dla Nich.

Nazwa Żołnierze Wyklęci jest przyjętym i stosowanym przez historyków terminem w odniesieniu do działających w ruchu antysowieckim i antykomunistycznym w latach 1943 – 1963.

Ponadto pragnę zaznaczyć, iż zaproponowany park to miejsce, które w przypadku zmiany nazwy nie generuje kosztów dla mieszkańców.

Kierując się dobrą wolą jesteśmy otwarci na inne propozycje wyznaczenia godnego miejsca uczczenia ich pamięci.

Liczę na przychylność i szybkie rozpatrzenie tego społecznego, obywatelskiego wniosku.

Z poważaniem,

dr Dariusz Piotr Kucharski

Prezes Stowarzyszenia Warsztaty Idei

Obywateli Rzeczypospolitej

Poprzyj tutaj:
Link

Komentarze
#1 | 157 dnia 10.06.2011
Wspaniała inicjatywa i ze swojej strony a także zapewne dusz mi pokrewnych jakże godna poparcia i wspierania-chciałoby się w tym miejscu napisać kiedy my leżymy na plaży oni ginęli w lasach lub kazamatach tylko za to że jako prawowici żołnierze, obywatele Rzeczpospolitej sprzeciwili się antysuwerenności i sowieckiemu wasalizmowi...O Nich trzeba i musimy pamiętać bo to jest rodzina która Polskę wbrew temu co twierdzą reżimowe i lewackie media skonsolidowała naród i doprowadziła do powstania Solidarności w 81 roku i wielu ruchów wcześniej... Co zrobili z tym później Wszyscy wiemy także czas nadejdzie na rozliczenia.
Pozdrawiam.
Dodaj komentarz
Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Powrót na stronę główną