Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Na jednym z ważnych spotkań międzynarodowych, podczas takiej jego nieoficjalnej części – kolacji, niektórzy przywódcy europejscy chcieli okazać życzliwość wobec Polski i uznali – w rozmowie z Lechem Kaczyńskim – że najlepszym sposobem na zademonstrowanie życzliwości wobec Polski jest wyrażanie współczucia wobec naszej pełnej nieszczęść historii.
02.11.2012r.


      Na jednym z ważnych spotkań międzynarodowych, podczas takiej jego nieoficjalnej części – kolacji, niektórzy przywódcy europejscy chcieli okazać życzliwość wobec Polski i uznali – w rozmowie z Lechem Kaczyńskim – że najlepszym sposobem na zademonstrowanie życzliwości wobec Polski jest wyrażanie współczucia wobec naszej pełnej nieszczęść historii.

      Prezydent wysłuchiwał tych wszystkich współczujących głosów, w końcu zaprotestował i powiedział tak: „Ależ, pro­szę pań­stwa, na­sza hi­sto­ria jest ta­ka, że naj­pierw zatrzymaliśmy na kilkaset lat eks­pan­sję Niem­ców na wschód, po­tem par­cie is­la­mu na zachód, a w koń­cu po­chód rewo­lu­cji bol­sze­wic­kiej. W międzycza­sie stworzy­li­śmy pierwszą w Eu­ro­pie re­pu­bli­kę z obie­ral­nym, odpowie­dzial­nym przed pra­wem wład­cą - kiedy u was był absolutyzm, i za­sa­dą rów­no­upraw­nie­nia re­li­gii – kiedy wy mordowaliście się w imię religii. A już w XX wie­ku po­wie­dzie­li­śmy »nie« , jako pierwsi, Hi­tle­ro­wi – a wy dopiero potem musieliście się dołączać i krwawić, popełniając po drodze masę błędów – i zmuszając w ten sposób Zachód do przy­stą­pie­nia do woj­ny z nim, a potem tworząc »Solidar­ność«, do­pro­wa­dzi­li­śmy do upad­ku So­wie­ty. Taka jest polska historia i tak my na nią patrzymy. To jest historia wielkiej i chwalebnej tradycji, a nie historia, tylko i wyłącznie, nieszczęsnych męczenników".

      W niedzielę, 28 października na Skwerze Tadeusza Kościuszki w Siedlcach otwarta została wystawa poświęcona śp. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu „Warto być Polakiem”, poprzedzona Mszą Św. w intencji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałych Ofiar katastrofy smoleńskiej w kościele pw. Św. Stanisława BM oraz złożeniem kwiatów pod tablicą smoleńską. W Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach wykład pt. „Dziedzictwo polityczno-ideowe Prezydenta Lecha Kaczyńskiego” wygłosił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin.

Organizatorami uroczystości byli: Siedlecki Klub Gazety Polskiej oraz Urząd Miasta w Siedlcach.

/Kulka/

Wideo:Zdjęcia:

/Agnieszka/


Komentarze
#1 | Kazia dnia 01.11.2012
Kulko, to pewnie ta wystawa, której fotogramy dał Artur. Witaj po długiej nieobecności...
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną