Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

W dniach 31 sierpnia - 2 września 2012r. miała miejsce inauguracja działalności Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej. Strzelecka delegacja wzięła czynny udział w obchodach 32. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i 30. rocznicy powstania Solidarności Walczącej, które odbywały się na Wybrzeżu.
05.09.2012r.


      W dniach 31 sierpnia – 2 września 2012r. miała miejsce inauguracja działalności Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej. Strzelecka delegacja wzięła czynny udział w obchodach 32. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i 30. rocznicy powstania Solidarności Walczącej, które odbywały się na Wybrzeżu.

      Pobyt w Gdańsku rozpoczęliśmy udziałem w uroczystościach pod pomnikiem Poległych Stoczniowców – ofiar grudnia 1970 roku. Wystawiliśmy wartę honorową, złożyliśmy kwiaty i przemaszerowaliśmy na uroczystą mszę świętą w kościele Św. Brygidy, który w roku 1981 stanowił swoiste centrum opieki duszpasterskiej nad strajkującymi robotnikami.

      W Gdyni Strzelcy uczestniczyli w dwudniowej konferencji pt.: „Drogi do Niepodległości”, gdzie wysłuchali wykładów na temat działalności organizacji opozycyjnych i podziemnych oraz ich wkładu w walkę o niepodległość. W panelu „Droga do Solidarności” prelegenci omówili działalność takich organizacji jak ROPCiO, KOR, WZZ, RMP, KPN, SKS, czy Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. Wśród prelegentów znalazł się między innymi także przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej Adam Słomka, który pod koniec sierpnia br. wziął udział w naszym Zjeździe Założycielskim. W kolejnej części prelekcji opisano genezę i strukturę ruchu Solidarności, poruszono temat Stanu Wojennego i powstania TKK.

      Drugą część spotkania stanowił panel dotyczący podziemnej organizacji jaką była Solidarność Walcząca. Legendarni przywódcy i działacze SW omówili genezę, strukturę, formy działania oraz funkcjonowanie przedstawicielstw zagranicznych tej organizacji. Opisano również historię takich organizacji jak OKOR, FMW, LDPN i NZS. Wyjątkowo serdecznym przyjęciem cieszyli się zagraniczni goście konferencji – przedstawiciele byłych organizacji opozycyjnych na Białorusi, w Gruzji, Estonii, na Litwie i Ukrainie.

      Głos zabrał także Komendant naszego związku, mł. insp. Marek Olczyk, który przedstawił skrótowo działalność Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej i zachęcił wszystkich zgromadzonych do kontaktu i współpracy. Solidarność Walcząca podziękowała nam za zaangażowanie i wsparcie w uroczystościach.

      Strzelców nie mogło zabraknąć także na Westerplatte, gdzie o godz. 4.45 wzięliśmy udział w obchodach 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej i złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Trzydniowy wyjazd dał okazję do tego, aby w symboliczny sposób nawiązać do sztafety niepodległości jaka powinna nas wiązać z dokonaniami wcześniejszych pokoleń.

Zapraszamy do kontaktu: bip.zsr@gmail.com


/Magdalena Warych/

Nasze blogi:


Komentarze
#1 | Stowarzyszenie ARKA dnia 05.09.2012
Pani Magdo!
Dlaczego nie wspomina Pani o inicjatywie Apelu przeciw Rządowi zebranych na obchodach oraz losie propozycji uchwały Pana Kazimierza Świtonia? Czy ta relacja ma służyć niepodległości Polski? Oto dokumenty i relacje:
Kazimierz Świtoń Gdynia 02.09.2012 r.


Kazimierz Świtoń występuje z następującą treścią uchwały:

Uchwała uczestników obchodów 32 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i 30 rocznicy powstania ”Solidarności Walczącej z dnia 01 września 2012 r.:
1. Zobowiązujemy Władze Solidarności do przywrócenia godności Pani Anny Walentynowicz poprzez stwierdzenie, że uchwała Prezydium Komisji Zakładowej Solidarności Stoczni Gdańskiej z dnia 01.04.1981 r. o pozbawieniu jej mandatu delegata do Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego, była bezprawna i podania tego faktu do publicznej wiadomości.
2. Dniem obchodów rocznicy strajku sierpniowego o wolność i niepodległość Polski jest data 17 sierpnia.
3. Konieczne jest natychmiastowe podjęcie stanowczych działań w obronie Stoczni Gdańskiej SA, która jest w dalszym ciągu w stanie upadłości.
4. Ustawodawca winien niezwłocznie wpisać do ustawy o radiofonii telewizji publicznej zasadę odpowiedzialności za nieprawdziwe i nieścisłe informowanie w mediach publicznych przez co pozwala nieuczciwym ministrom polskiego rządu, na manipulowanie społeczeństwem, wbrew zapisom konstytucyjnym.
5. Protestujemy przeciwko powstawaniu filmu o Lechu Wałęsie jako bohaterze narodowym.

Uchwałę przygotowano w oparciu o dokumenty:
1. Zaproszenie Stowarzyszenia „ARKA” z dnia 16.08.2012 r.
2. Uchwała Komisji Zakładowej 01.04.1981 r.
3. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, z dnia 26.04.2012 r.
4. Wyrok Sądu w sprawie I C 741/12, Sądu Okręgowego w Gdańsku.


Kazimierz Świtoń

Uczestnicy Konferencji Gdynia 02.09.2012 r.


Szanowny Pan
Andrzej Kołodziej
Prezes
Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna
w Gdyni


My niżej podpisani zgromadzeni uczestnicy konferencji obchodów 32 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i 30 rocznicy powstania ”Solidarności Walczącej” zwracamy się do Pana Prezesa jako osoby nas zapraszającej o:
1. dalsze procedowanie propozycji uchwały Kazimierza Świtonia, której Pan Prezes nie przyjął oświadczając − „nie będę występował przeciwko „Solidarności”, która jest współorganizatorem”. Co jest wbrew woli i ustaleniom zapadłym za stołem prezydialnym
w dniu wczorajszym, przy aprobacie uczestników obchodów,
2. projekcję filmu w reżyserii Leslie Woodhead „Strajk narodziny Solidarności” z 1982 r., od 1:11:52 do 1:43:56, podczas dzisiejszej przerwy obiadowej, z uwagi na Pańskie wczorajsze skandaliczne zachowanie po godz. 20, kiedy to nie przerwał Pan projekcji filmu zaplanowanego na godz. 21.00, tym samym uniemożliwił Pan wymianę myśli osób chcących ze sobą porozmawiać, po wieczornym panelu dyskusyjnym. Również podczas rozmowy
z Panią Haliną Spasowską ukrywał Pan fakt zdrady Lecha Wałęsy wraz z doradcami 30.08 na rzecz poddaństwa Solidarności partii PZPR i sojuszy ze Związkiem Radzieckim, co trwa do dzisiaj, zasłaniając się dokumentem, ze swojej książki, z dnia 31.08.1980 r.,
3. rehabilitację osób, które miały ogromny wpływ na przebieg strajku a są wymienieni
w wspomnianym filmie jako Dysydenci Strajku Sierpniowego 1980 r. a nie zostali nawet zaproszeni na nasze obchody, jako „Dysydenci Strajku”: Bogdan Borusewicz, Tadeusz Szczudłowski, Givl from Wroclaw (Halina Spasowska), Konrad Bieliński, Ewa Milewicz,
4. niezrozumiałe są dla nas powody, braku uwzględnienia jako prelegenta, Wiceprzewodniczącego Związku Solidarność Andrzeja Gwiazdy.

Uczestnicy obchodów rocznicy:


Załączamy film: „STRAJK. Narodziny Solidarności” 1982 r., płyta DVD.

Stowarzyszenie Akcjonariuszy i Obrońców Stoczni Gdańskiej
„Arka”
Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk, www.stoczniagdanska.info
e-mail: arka@stoczniagdanska.info, tel. 695 506 315
L.dz. SG 038/12. Gdańsk, dnia 03 września 2012 r.


Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna
Europejskie Centrum Solidarności
Instytut Pamięci Narodowej
NSZZ „Solidarność”
Solidarność Walcząca

Z uwagi na skandaliczne zachowanie Pana Andrzeja Kołodzieja w dniu 01.09. (przedstawione i przekazane osobiście, do rąk własnych na piśmie, Panu Andrzejowi 02.09.1980) i 02.09 przed ogłoszeniem propozycji uchwały przeciwko obecnemu Rządowi, jak i nie dopuszczenie do dalszego procedowania uchwały Kazimierza Świtonia, na nasz wniosek uczestników przekazanej osobiście za stołem prezydialnym wraz z filmem „STRAJK. Narodziny Solidarności.”

To, że Pan Andrzej Kołodziej się mylił, że nie przyjmując tej uchwały Pana Kazimierza do procedowania, gdyż uważał, że tym krokiem, „naraża się Solidarności”, był w wielkim błędzie, gdyż Przewodniczący „Solidarności”, Piotr Duda, Współorganizator Obchodów
i Konferencji ustalił z Komisją Zakładową Stoczni, że sprawa Pani Anny Walentynowicz będzie załatwiona na najbliższym Zjeździe Komisji Krajowej.

Postawa Pana Kołodzieja łudząco przypomina działacza partyjnego, chroniącego interesy PZPR i Związku Radzieckiego a osoba, którą ochrania Lech Wałęsa, idealnie wpisuje się w rolę Rakowskiego na spotkaniu w Stoczni ujętego w załączonym filmie „Zbudujemy socjalizm”.

W związku z tymi faktami występujemy o solidarne wydanie książek (prac naukowych)
i dokończenie filmów, które Stowarzyszenie zgromadziło przez okres samotnej walki
z bezprawiem, które się dokonało względem Stoczni Gdańskiej SA.

Stocznia Gdańska jest w dalszym ciągu w stanie upadłości a Stowarzyszenie ponownie wniosło do Sądu o upoważnienie go do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stoczni Gdańskiej SA, stosowny dokument załączamy."
#2 | Kazia dnia 04.09.2012
Nowe otwarcie w historycznym miejscu, bardzo zobowiązujące. Pozdrawiam.
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną