Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

10 lipca 2012 pożegnaliśmy naszego Przyjaciela, śp. Jerzego Scheura – który zakończył swoje ziemskie pielgrzymowanie.
11.07.2012r.


     10 lipca 2012 pożegnaliśmy naszego Przyjaciela, śp. Jerzego Scheura– który zakończył swoje ziemskie pielgrzymowanie.

     Śp. Jerzy był człowiekiem powszechnie znanym w środowisku łódzkich działaczy opozycji antykomunistycznej – cieszącym się wśród nich poważaniem i szacunkiem. Trudno jest w kilku słowach wyrazić to, co pozostawił w naszej pamięci, wymienić wszystkie wspaniałe czyny, które jak perły nanizał na nieoczekiwanie przeciętą nić własnego życia.

     W wieku 19 lat rozpoczął Jerzy działalność niepodległościową biorąc jako student Politechniki Łódzkiej aktywny udział w łódzkich wydarzeniach października 1956 r. Wspólnie z nieżyjącymi już kolegami: Karolem Głogowskim, Andrzejem Ostoją Owsianym i Andrzejem Kernem współorganizował pod koniec 1956 roku Związek Młodych Demokratów. W tym czasie uczestniczył także czynnie w kampanii na rzecz wprowadzenia niezależnego kandydata do Sejmu prof. Izdebskiego.

     W latach 1963-1976 Śp. Jerzy Scheur aktywnie uczestniczył w działaniach Ruchu Wolnych Demokratów organizowanych przez Karola Głogowskiego.

     W roku 1964 został zatrzymany w związku z aresztowaniem mecenasa Karola Głogowskiego, którego był mężem zaufania w toczącym się 4 lata procesie. W 1968 roku, podczas wiecu na Politechnice Łódzkiej, publicznie wystąpił przeciw antypolskiej i antysemickiej działalności PZPR, za co został odwołany z kierowniczego stanowiska na które dwa miesiące wcześniej awansował.

     W roku 1971, wspólnie z wymienionymi kolegami opracowywał i sygnował obszerny memoriał krytykujący stan państwa i postulujący konieczność skończenia z kierowniczą rolą partii, zaś w roku 1975 wspólnie z Karolem Głogowskim, w obszernym memoriale skierowanym do władz i opinii publicznej, wystąpił przeciw zmianom w Konstytucji zapisującym kierowniczą rolę partii i sojusz z ZSRR.

     W 1980 roku uczestniczył w zakładaniu NSZZ „Solidarność” w „Polmateksie” i został członkiem Komisji Zakładowej. Jako specjalista od spraw gospodarczych został wybrany Przewodniczącym Rady Samorządów Ziemi Łódzkiej, a następnie Sekretarzem Komitetu Założycielskiego Krajowej Federacji Samorządów – struktur powiązanych z NSZZ Solidarność.

     Za aktywną działalność w stanie wojennym został dwukrotnie internowany. Po wyjściu na wolność jawnie uczestniczył w Ruchu Wolnych Demokratów i organizował prelekcji nt. samorządu pracowniczego.

     Przez cały okres swojej antykomunistycznej działalności był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1983 roku, za próbę reaktywowania samorządu pracowniczego, zwolniono go z „Polmateksu” bez możliwości zatrudnienia w zakładzie państwowym.

     Po zmianach ustrojowych w 1989 roku Jerzy Scheur włączył się w działalność społeczną w Łódzkim Towarzystwie Gospodarczym, a następnie przystąpił do reaktywowania Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej, której przez dwie kadencje był Prezesem.

     W roku 1997 wstąpił do Akcji Wyborczej Solidarność, by następnie zostać członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

     Bardzo ważną cezurą w jego działalności był rok 2003 kiedy, rozpoczynając kierowanie Fundacją „Polska się Upomni” , wszedł w ostatni, bardzo aktywny okres swojej działalności na rzecz Kraju. Pełniąc funkcje Prezesa Fundacji „Polska się upomni” całym swoim jestestwem zaangażował się w działania mające na celu upamiętnianie walki o wolność i niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją w latach 1944-1956. Zorganizował Porozumienie na rzecz obchodów dnia i roku Żołnierzy Wyklętych.

     Dla realizacji tych celów uruchomił i prowadził do końca witrynę internetową, a także podjął współpracę z IPN. W swoich działaniach dał się poznać, jako wytrwały orędownik zachowania pamięci o polskich Bohaterach. Za zasługi położone dla ojczyzny odznaczony w 2002 roku Medalem „O Niepodległości Polski i Prawa Człowieka 13.XII.1981-4.VI.1989”, w 2005 roku Złotym Krzyżem Zasługi, zaś w roku 2009 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

     Trzej przyjaciele Śp. Jerzego Scheura: Andrzej Kern, Karol Głogowski i Andrzej Ostoja-Owsiany wyprzedzili Go w wyprawie ku tamtemu, Lepszemu Światu.
Zapewne już się z Nimi spotkał…

Jurku!
Jesteśmy przekonani, że Bóg miłosierny, któremu zawsze ufałeś, przyjmie Cię do swojej wiekuistej chwały.
Spoczywaj w pokoju!
     Śp. Jerzy Scheur urodził się 1 lipca 1937 roku w Poznaniu, jako syn Tadeusza, kapitana Wojska Polskiego, poległego 16 września 1939 roku w Bitwie nad Bzurą i Janiny Bohusz zmarłej w kwietniu 1945 roku. Po mieczu był praprawnukiem emigrantów francuskich przybyłych do Polski w XIX wieku. Jeden z przodków jego ojca odbierał na rynku w Krakowie przysięgę od Tadeusza Kościuszki, a później w czasach Księstwa Warszawskiego pozostawał w najbliższym kręgu księcia Józefa Poniatowskiego.

     Jego wychowaniem zajęła się patriotyczna rodzina zmarłej siostry matki - Ireny i Kazimierza Chrabelskich – absolwentów SGGW, w czasie wojny członków Armii Krajowej.

     Do 1939 roku zamieszkiwał w Szczypiornie k. Kalisza, w czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Skierniewicach, w latach 1945-1956 w Rzgowie, zaś od roku 1956 aż do śmierci mieszkał w Łodzi.

     W 1954 roku zdał maturę w łódzkim XX Gimnazjum i Liceum. W 1961 roku zdał egzamin magistra inżyniera na Wydz. Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, a w1970 roku magistra ekonomii na Wydz. Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1975 został absolwentem podyplomowego studium dla generalnych projektantów na Politechnice Warszawskiej.

     Przez pół wieku Śp. Jerzy Scheur aktywnie pracował zawodowo. W latach 1962-1964 był zatrudniony w biurze „Prozamet” jako asystent, skąd zwolniono go z uwagi na działalność opozycyjną. W 1964 pracował w Centrali Drobnej Wytwórczości. W latach 1964-1969 zatrudniony był w Zakładach Mechanicznych im. Strzelczyka – w 1968 r. zwolniony z funkcji kierownika Działu w tym zakładzie za sprzeciw wobec antysemityzmu PZPR.

     W latach 1969-1983 pracował w Przedsiębiorstwie Projektowania, Modernizacji i Rozbudowy Zakładów Przemysłu Maszyn Włókienniczych – „Polmatex-Projekt” w Łodzi jako generalny projektant. W 1981 roku oddelegowany został do działalności w NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu wojennego powrócił do wykonywania pracy projektanta.

     Od zwolnienia go z pracy w 1983 r. aż do chwili śmierci zajmował się działalnością gospodarczą, kolejno jako:
1983-1994 właściciel firmy BUTE-Interprojekt.
1996-1997 właściciel firmy Eurotek,
1997-1999 dyr. firmy Interconsulting.

     Od 1999 roku był właścicielem jednoosobowej firmy Euroinf Centrum Marketingu Internetowego w Łodzi, w której zajmował się doradztwem gospodarczym, głównie w zakresie wdrażania innowacyjnych systemów zgodnych z ISO-9001.

Składam serdeczne podziękowania Alicji Jach - za udostępnienie zdjęć z pogrzebu oraz Henrykowi Marczakowi - za opracowanie powyższych not biograficznych opisujących życie śp. Jerzego Scheura.
/Magda/

Nasze blogi:


Komentarze
#1 | Artur dnia 11.07.2012
To ważna postać, nasza naczelna znała go osobiście, wstyd przyznać że wcześniej nie słyszałem o nim. Dziękuję za znakomity materiał. Pozdrawiam
#2 | Kazia dnia 11.07.2012
@Magda, dziękuję za wspomnienie, za zamieszczenie relacji, bo trzeba nam pamiętać, brać za wzór takie osoby jak śp. Jerzy Scheur. R+I+P.
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną