Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Nasz Pan doskonale wiedział, że nie wszędzie będzie możliwe „zaszczepienie” ziarnka Jego pokoju. Przewidział z pewnością i takie sytuacje, że w imię szyderczo głoszonej wolności, równości i braterstwa będą wymordowane miliony ludzi; przewidział bez wątpienia, że laureat pokojowej Nagrody Nobla będzie doradzał, by „pałować” upominających się o swoje prawa członków związku zawodowego, który zresztą sam zakładał i jemu przewodniczył; przewidział, że kandydat na prezydenta, obwieszczający wszem i wobec, że „Zgoda buduje”, nazajutrz, w imię tej „zgody” poda do sądu swojego kontrkandydata.
27.05.2012r.


     
”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”.

      To zrozumiałe, że „uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana”. Tak bardzo też chcieli się tą radością dzielić. Wiedzieli, że prawdziwa radość będzie tam, gdzie zapanuje pokój Chrystusowy. Zdecydowali: Trzeba więc ten pokój nieść i budować. Zapewne też przypomnieli sobie inną przestrogę Nauczyciela: „Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was!”

      Ponadczasowa mądrość ewangeliczna. Nasz Pan doskonale wiedział, że nie wszędzie będzie możliwe „zaszczepienie” ziarnka Jego pokoju. Przewidział z pewnością i takie sytuacje, że w imię szyderczo głoszonej wolności, równości i braterstwa będą wymordowane miliony ludzi; przewidział bez wątpienia, że laureat pokojowej Nagrody Nobla będzie doradzał, by „pałować” upominających się o swoje prawa członków związku zawodowego, który zresztą sam zakładał i jemu przewodniczył; przewidział, że kandydat na prezydenta, obwieszczający wszem i wobec, że „Zgoda buduje”, nazajutrz, w imię tej „zgody” poda do sądu swojego kontrkandydata; przewidział, że w imię specyficznie rozumianego „pokoju” skrytobójczo zostaną pozbawieni życia ci, którzy „czynili pokój” (np. księża: Popiełuszko, Zych, Suchowolec, Niedzielak itp.).

      A jednak nie możemy ustawać w wysiłkach, by ten prawdziwy, jedyny w swoim rodzaju pokój Pana, nieść. Jakże charakterystyczne i – pełne głębokiej treści – są słowa Norwida:

„Błogosławieni pokój c z y n i ą c y na ziemi,
Albowiem ci synami zwani są Bożemi,
Podrzutek zaś w dziedzictwo królestwa nie bierze,
Ani mu bram ojcowscy pokażą żołnierze. (…)
Ludzie pokój czyniący ! weźcie się za dłonie,
Fala nieraz obrzuci łańcuch wasz i schłonie,
Ale Ó w , co przepaściom zatoczył granice,
I globów ma u siebie przedziwną kotwicę,
I bezforemny - w ludzkie zamknął się maleństwo,
I niedotkliwy - ludzkie wycierpiał męczeństwo,
Ten przyrzekł:
Owóż, c z a s y niźli się r o z w c z e ś n i ą,
Ku Wam - czyniącym pokój - zatęskniłem pieśnią ...”.

      Nie możemy być owymi „podrzutkami”. Tym bardziej w dzisiejszych, jakże trudnych czasach. Doskonale pamiętam lata 80-te ubiegłego wieku. Trudno bowiem zapomnieć „pękające w szwach” świątynie, do których ludzie garnęli się, by „zaczerpnąć ze źródła” i – choć na chwilę – nacieszyć się prawdziwym pokojem. Przechowuję jak relikwie filmy ze Mszy św. z udziałem wspomnianego bł. Ks. Jerzego. Tuż obok niego stali (nawet byli ministrantami i lektorami) ci, którzy „po ornatach” wspięli się na szczyty, najczęściej politycznej, kariery, a dzisiaj uważają się za ateistów, aborcję traktują jako „niezbywalne prawo kobiety”, Kościół nazywają ciemnogrodem, a nasze ukochane Mamy „moherowymi beretami”. Przeraża i wręcz paraliżuje to, że z faktu porzucenia Ludu Bożego czyni się medialne show. Sprawa wiary należy przecież do najbardziej intymnych sfer naszej duszy. Stąd np. pouczanie, jak najlepiej i najwygodniej dokonać aktu apostazji to nie tylko zwykła wewnętrzna niedojrzałość, ale przede wszystkim zwyczajna głupota. I choćby nie wiem jak jej nie uzasadniać, zawsze będzie się kojarzyć z obrzydliwym świętokradztwem, któremu musimy się bezwzględnie przeciwstawiać.

      Na uzasadnienie powyższych rozważań przytoczę słowa papieża Benedykta XVI: „(…) pokój, który przyszedł On (Chrystus – przyp. mój) przynieść, nie jest synonimem prostego braku konfliktów. Wręcz przeciwnie, Chrystusowy pokój jest owocem stałej walki ze złem. Walka, którą Jezus decyduje się podjąć, nie jest walką z ludźmi czy ludzkimi mocami, lecz jest walką z nieprzyjacielem Boga i ludzi - szatanem. Kto chce się oprzeć temu nieprzyjacielowi, pozostając wiernym Bogu i dobru, z konieczności musi stawić czoło nieporozumieniom, a niekiedy prawdziwym, w pełnym tego słowa znaczeniu prześladowaniom. Dlatego ci, którzy mają zamiar naśladować Chrystusa i bezkompromisowo zaangażować się na rzecz dobra, powinni wiedzieć, że spotka ich sprzeciw i staną się znakiem rozłamu między ludźmi, a nawet wewnątrz własnych rodzin. (…) W taki sposób, idąc śladami Chrystusa Pana, chrześcijanie staną się , zgodnie ze słynnym sformułowaniem św. Franciszka z Asyżu. Nie pokoju nietrwałego i pozornego, lecz rzeczywistego, zdobywanego z odwagą i wytrwałością w codziennym zmaganiu, w przezwyciężaniu zła dobrem (por. Rz 12,21), płacąc osobiście cenę, jaką to za sobą pociąga”.

/Ks. Wiesław Multan/Komentarze
#1 | Kazia dnia 27.05.2012
Pokój - ale nie można zapominać, że czynią go ludzie mężni. Ale świetny wpis Ksiądz "popełnił". Dziękuję.
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną