Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Zdjęcia i relacja Barbary Rode z obchodów w Kanadzie.
20.04.2012r.


      Podczas minionego weekendu mieliśmy zaszczyt gościć w Kanadzie panią Magdalenę Mertę, wdowę po śp. Tomaszu Mercie, W-ce Ministrze Kultury, Generalnym Konserwatorze Zabytków, który tragicznie zginął w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.
Nasz Gość Specjalny przybył do nas w piątek, 13 kwietnia. Organizatorzy uroczystości tj. Koło Sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Kanadzie oraz redakcja Merkuriusza Polskiego powitali panią Mertę na lotnisku skąd udali się do miejsca gościny u Państwa Zarębickich. Polska rodzina przyjęła Gościa z wielkim entuzjazmem i ogromną polską gościnnością wedle staropolskiego zwyczaju ‘Gość w dom Bóg w dom’ i ‘czym chata bogata’. Małgorzata Karbowska i Kazimierz Zarębicki objęli troskliwą opieką Panią Magdalenę.

      W sobotę pani Merta zwiedzała Kanadę, a po popołudniu rozpoczęło się spotkanie z Polonią Kanadyjską w Polskim Centrum Kultury w Mississaudze. Licznie zgromadzeni członkowie Koła Sympatyków PiS oraz pozostali zebrani obejrzeli film dokumentalny pt. ‘Aby Ocalić Prawdę’ z pielgrzymki Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010 do Smoleńska i Katynia, która odbyła się w dniach 11- 14 listopada 2010 r. Ponad 220 zgromadzonych osób z zapartym tchem, w pełnym skupieniu oglądało dokument. Wiele osób płakało. Po filmie odbyła się dyskusja z panią Mertą, podczas której uczestnicy spotkania zadawali dziesiątki pytań na temat sytuacji Rodzin Smoleńskich oraz sytuacji w Polsce. Spotkanie trwało ponad cztery godziny i było wypełnione wzruszającymi emocjami uczestniczących. Po dyskusji wiele osób składało indywidualne kondolencje i prosiło o autograf. Atmosfera przepełniona była żalem i jednocześnie ogromną radością ze spotkania z panią Magdaleną Mertą.

      W spotkaniu uczestniczyła również siostra poległej w Smoleńsku śp. Janiny Fetlińskiej, Senaror RP, pani Genowefa Wiszniewska wraz z mężem. Pani Genowefa nie ukrywała wzruszenia podczas spotkania z panią Magdaleną oraz podczas rozmów z ludźmi.
W niedzielę, 15 kwietnia celebrowana była uroczysta mszą święta w intencji Ofiar Smoleńskich w polskim kościele św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton. W Eucharystii uczestniczyło wielu zebranych gości i kilka tysięcy wiernych z Brampton i okolic. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Podhalan w Kanadzie oraz Stowarzyszenie Lotników Polsko – Kanadyjskich ‘Skrzydło Warszawa’ wystawiło swoje poczty sztandarowe. Obecni byli również Rycerze Kolumba. We mszy świętej wzięła udział Burmistrz Miasta Brampton Susan Fennell, Poseł do Parlamentu Władysław Lizoń oraz kilkanaście organizacji polonijnych z Toronto, Mississaugi, Brampton, Niagary, St. Catherines oraz London. Uroczystości uświetniła orkiestra symfoniczna z chórem oraz znana śpiewaczka Kinga Mitrowska. Patriotyczne kazanie wygłosił proboszcz parafii Ojciec Adam Filas. Msza święta zakończyła się Apelem Poległych i odśpiewaniem ‘Boże coś Polskę’

      Po Eucharystii wszyscy udali się na plac im. Jana Pawła II przed kościołem gdzie rozpoczęły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z 10 kwietnia 2010 r. Orkiestra dęta ‘Polonia Brass Band’ odegrała hymny narodowe Kanady i Polski. Następnie głos zabrała przewodnicząca Koła Sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Kanadzie, Barbara Rode, która była głównym organizatorem uroczystości. Przypomniała co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 r w Smoleńsku i zaapelowała do Polonii i świata o pamięć o Ofiarach i o wierne i konsekwentne domaganie się prowadzenia właściwego śledztwa i dążenia do dojścia do prawdy o tym co stało się w Smoleńsku. Swoją przemowę wygłoszoną w dwóch językach zakończyła cytatem Adama Mickiewicza: ‘Jeśli my zapomnimy o Nich, to niech Bóg zapomni o nas’.
Następnie, Goście Specjalni, pani Magdalena Merta oraz pani Genowefa Wiszniewska odsłoniły tablicę pamięci Ofiarom Smoleńskim. Po modlitwie i poświęceniu tablicy (ufundowanej przez Koło Sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Kanadzie) głos zabrali: pani Magdalena Merta, Poseł do Parlamentu Kanady Władysław Lizoń, Burmistrz Miasta Brampton Susan Fennell oraz Członek Zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej Stanisław Kulina.

      Po wypowiedziach gości rozpoczęło się uroczyste składanie wieńców pod tablicą pamięci. Wieńce złożyły Rodziny Smoleńskie, Poseł do Parlamentu, Burmistrz Miasta oraz przedstawiciele kilkunastu organizacji Polonijnych. Wystąpiły delegacje: Kongresu Polonii Kanadyjskiej, ZHP, ZHR, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z St. Catherines, Stowarzyszenia Lotników Polsko – Kanadyjskich ‘Skrzydło Warszawa’, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskich Weteranów z St. Catherines, Związku Podhalan w Kanadzie, Klubu Gazety Polskiej w London, Zespółu Tanecznego ‘Krakovia’, Koła Sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Kanadzie wraz z Zespołem Pieśni i Tańca ‘Żródło’, Redakcji Merkuriusza Polskiego oraz Parafii św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton. Wśród zaproszonych gości byli także reprezentanci Rycerzy Kolumba, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Federacji Polek w Kanadzie oraz Koła Pań ‘Nadzieja.

      Na zakończenie uroczystości pani Anna Łabieniec wyrecytowała wiersz Leszka Długosza pt. ‘Modlitwa za nich’ i prowadząca Barbara Rode podziękowała wszystkim zebranym za uczestnictwo. Barbara Rode wyrazy podziękowania skierowała do proboszcza parafii, władz samorządowych i państwowych, wszytkich organizacji polonijnych, sekretarki proboszcza pani Ewy Kaczmarek za jej szczególny wkład i zaangażowanie, muzyków oraz wykonawcy tablicy. Ciepłe podziękowania skierowała do członków Koła Sympatyków PiS, którzy w sposób szczególny zaangażowani byli w organizację tego przedsięwzięcia. Wyrazy wdzięczności padły również pod adresem mediów, które systematycznie i bezpłatnie zamieszczały komunikaty o nadchodzących wydarzeniach i bez których uroczystości te nie mogłyby się odbyć tj. redakcjom polonijnych tygodników ‘Merkuriusz Polski’, ‘Goniec’, ‘Głos Polski’ i ‘Wiadomości’, redakcji radia ‘Radio Polonia’, redakcji polonijnej telewizji ‘Polish Studio’ oraz redakcjom portali internetowych ‘pomniksmolensk’, ‘solidarni2010’ oraz ‘warszawskipis’.

      Organizatorka uroczystości wyraziła najgłębsze podziękowania następującym sponsorom:
SPONSORZY GŁÓWNI:
Małgorzata i Piotr Szal
Ewa i Alojzy Kaczmarek
Renata i Frank Kehoe
St. Eugene de Mazenod Council 12916
Our Lady of Ludzmierz Assembly 2744
Małgorzata Karbowska oraz Kazimierz Zarębicki
POZOSTALI SPONSORZY:
Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Niagara
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, Oddział Toronto
Royal Canadian Legion Polscy Weterani, Br. 418
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło nr. 27
Anna i Marian Andruchow
Danuta Bartoszek ‘Banquet Royale’
Janina Bialczyk
Anna i Janusz Bujnowscy
Helena i Marian Celej
Maria i Józef Dardzińscy
Barbara Greczyn
Katarzyna i Tomasz Grzymasiub
Dorota i Aleksander Jamroz
Halina i Henryk Janusz
Dr. Teresa Jasińska – Reif
Bożena Kleszcz
Czesław Kosuda
Janina Kośnik
Katarzyna Kowalska
Maria i Jerzy Lizak
Zygmunt Łazarewicz
Władysława Magiera
Jadwiga i Roman Marlewscy
Małgorzata Michalczewska
Krystyna i Tadeusz Napiórkowscy
Aldona Piasecka
Ewa Polak
Ricardo
Arthur Roszak
Julietta i Marek Rybczyńscy
Ida i Maciej Sokołowscy
Maria Stasiowska
Danuta Stojanowska
Elżbieta i Michał Szeszula
Hanna Wajnert
Teresa i Marek Wawrzyczek
Janina i Janusz Wąż
Teresa i Adam Wąż
Beata i Krzysztof Wspaniały
Irena Zawada
Elżbieta i Jerzy Zbroszczyk
Irena i Wojciech Żurowscy

      Po zakończeniu tych podniosłych i wzruszajacych uroczystości organizatorzy wraz z delegacją sponsorów zaprosili Gościa Specjalnego Panią Magdalenę Mertę na uroczysty obiad w restauracji CN Tower gdzie oprócz wyśmienitego posiłku pani Merta miała okazję podziwiać widoki Toronto.

      Przedostatniego dnia pobytu pani Merty w Kanadzie, w poniedziałek 16 kwietnia, organizatorzy wraz z Gościem udali się na wycieczkę do Niagary gdzie pani Magdalena miała okazję podziwiać uroki Kanady. Dzień zakończył się spotkaniem z Polonią w London, Ontario. Spotkanie rozpoczęło się prelekcją członka Klubu Gazety Polskiej pana Króla, na temat życia i osiągnięć zawodowych śp. Tomasza Merty. W spotkaniu uczestniczyło prawie sto osób, które zadawały szereg pytań Gościowi i żywo reagowały na emocjonujące wypowiedzi pani Merty.

      Z wielkim żalem żegnaliśmy na lotnisku panią Magdalenę Mertę. Organizatorzy, gospodarze i sponsorzy, którzy spotkali się na lotnisku, aby pożegnać się z Gościem nie ukrywali wzruszenia. Wszyscy byli zgodni, że pani Magda jest wyjątkową osobą, ciepłą, życzliwą, otwartą na ludzi i skromną. Goszczenie Jej w naszych progach było wielkim zaszczytem i wielkim przeżyciem. Mimo, iż pobyt pani Merty w Kanadzie był krótki to wydawało się jakby była Ona z nami przez całe tygodnie. Jest wspaniałą osobowością i łącząc się z Nią w bólu po stracie ukochanego Męża jednocześnie podziwiamy Ją i bardzo cenimy za Jej siłę, wolę walki o wyjaśnienie przyczyn tragedii i wielką klasę jaką sobą reprezentuje. Ogromnie Jej dziękujemy, że zechciała nas odwiedzić i że mieliśmy ten zaszczyt aby Ją poznać.

/Zdjęcia i tekst: Barbara Rode/Komentarze
#1 | 406 dnia 20.04.2012
Tak, uroczystości podniosłe i wzruszające. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy w taki sposób uczcić pamięc wszystkich poległych w tej strasznej katastrofie w Smoleńsku. Chcemy żeby wszyscy pamiętali o Nich i żeby było miejsce gdzie każdy będzie mógł zapalić znicz i pomodlić się, mieszkając tak daleko od Polski, a jednocześnie będąc sercem i duszą tak blisko.
#2 | Artur dnia 20.04.2012
Wiem, że Magda jest bardzo zadowolona z pobytu w Kanadzie. Jak widać z relacji atmosfera znakomita, spotkanie pełne życzliwości i współczucia. Dziękujemy za ten materiał. Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną