Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Prezentujemy tekst wystąpienia, slajdy, krótkie omówienie i niezwykle istotny dokument z ABW przesłany do Rodzin.
31.03.2012r.


Treść wystąpienia Zuzanny Kurtyki w Parlamencie Europejskim w dniu 28 marca 2012 roku.:

Szanowni Państwo!

      Po raz drugi jestem na wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim. Mimo, że minął rok, nie znalazł się w Europie wśród decydentów nikt kto zainteresowałby się sposobem prowadzenia śledztwa w sprawie tragedii 10 kwietnia 2010 r. przez państwo polskie i rosyjskie., a także sposobem traktowania rodzin ofiar, które domagają się rzetelnego śledztwa. 30 grudnia 2010 r. Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010 otrzymało odpowiedź od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedź na prośbę o powołanie Międzynarodowej Komisji Śledczej, prośbę popartą 450 tysiącami podpisów obywateli polskich. Cytuję: „Powołanie Międzynarodowej Komisji oznaczałoby zakłócenie dwustronnej współpracy organów Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej prowadzących badanie. Profesjonalizm i zaangażowanie osób uczestniczących w obu postępowaniach daje gwarancje sprawnego i kompleksowego wyjaśnienia przyczyn i okoliczności, które doprowadziły do katastrofy pod Smoleńskiem”.

      A teraz chciałam Państwu pokazać na slajdach to, co nazwane zostało przez Pana Ministra, odpowiadającego w imieniu Premiera, Pana Ministra Arabskiego: „sprawnością i profesjonalizmem w prowadzeniu śledztwa”. W tym momencie, na tym slajdzie, to jest oryginał, (może proszę następny slajd), dysponujemy trzema kolejnymi odczytami tej samej taśmy z czarnej skrzynki: dwoma polskimi, tj. komisja ministra Millera, zakład ekspertyz sądowych, zakład o światowej sławie z Krakowa, no i oczywiście Komisja MAK-u. Tutaj akurat dość charakterystyczne, zestawiłam dla pokazania trzy ewidentne nieścisłości w tym dokumencie, jest ich kilkadziesiąt.

      Pierwsza nieścisłość w górnym rzędzie to nieścisłość odczytanych w tym samym czasie słów, druga nieścisłość w następnym rzędzie to nieścisłość czasowa, ona tutaj obejmuje 10-15 sekund, Państwo popatrzycie na te sekundy w pierwszej kolumnie. Nieścisłość czasowa, interwał czasowy, nie jest stały lecz nieustająco się zmienia, dotyczy czasu, 10-15 nawet 25 sekundowe różnice są widoczne. I trzeci zapis, trzeci odczyt, zupełnie, totalnie różny w każdej z trzech badającej niby ten sam fragment stenogramu komisji, dotyczących takich niesamowitych kwestii, ze aż trudno uwierzyć, że ktoś mógłby sobie całe fragmenty wymyślić, a tak należy te trzecie zestawienie potraktować.
(Następny slajd proszę…) A to jest dokument, który prezentuję po raz pierwszy, to jest dokument, który dostały strony pokrzywdzone w procesie, od jednej z najważniejszych instytucji w Polsce decydujących o bezpieczeństwie państwa, która się nazywa [ABW], dotyczy zabezpieczenia nośników elektronicznych dotyczących osób znajdujących się na pokładzie samolotu i ich własności, dotyczy tzw. „oczywistej pomyłki pisarskiej”. Proszę zobaczyć jak wygląda „oczywista pomyłka pisarska” i na ilu stronach tenże pisarz się pomylił, oczywiście się pomylił, proszę pokazać te slajdy kolejne - ile to jest stron „oczywistej pomyłki pisarskiej”. Do tej pory nie wiadomo co z tymi nośnikami elektronicznymi się dzieje i jak wyglądał ich odczyt. One rodzinom zostały zabrane i do tej pory nie mamy żadnych szans na odzyskanie ewidentnie własności naszych bliskich.

      Tak zwana „profesjonalna współpraca” polsko-rosyjska zaowocowała dokumentem (można pokazać te slajdy kolejno) pt.: „Polskie uwagi do raportu MAK” z grudnia 2010 roku. Zawiera on 25 stron polskich próśb o wnioski dowodowe, których większość nadal przez Rosjan nie została zrealizowana. Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010 uznając ten dokument za kluczowy dla informacji społeczności międzynarodowej o dramatycznych zaniedbaniach w prowadzeniu śledztwa przetłumaczyło go, przygotowało w wersji cyfrowej i rozesłało do wielu organizacji międzynarodowych, w tym do struktur Unii Europejskiej. Tak wygląda ten dokument przetłumaczony na język angielski, dołączona jest również do niego wersja elektroniczna. Jeżeli ktokolwiek będzie miał ochotę zapoznać się jesteśmy do dyspozycji doślemy, przekażemy to tłumaczenie, które zostało wykonane. Do tej chwili od żadnej z osób stojących na czele UE nie otrzymaliśmy do tej chwili nawet potwierdzenia odbioru tych dokumentów. Niniejszy dokument kończy się wnioskiem, ten dokument który wcześniej cytowałam czyli od Premiera Rady państwa: „w związku z powyższym powołanie takiej komisji, tzn. komisji międzynarodowej, należy uznać za nieuzasadnione”. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił nawet ofertę pomocy od NATO, organizacji, której najwyżsi rangą dowódcy zginęli w tej katastrofie.

      Abstrahując od podstawowych naruszeń w procedurach formalnych prowadzenia śledztwa szczególnie bolesny jest sposób traktowania rodzin ofiar i naszych bliskich, którzy zginęli przez aktualny rząd polski.
Po pierwsze: przeżyliśmy ogromny wstrząs, ze na lotnisku w Smoleńsku nie było żadnych przedstawicieli polskiego Biura Ochrony Rządu.

      Następny szok: to brak jakiejkolwiek dokumentacji, ze na miejscu wypadku była prowadzona akcja ratunkowa. Dziś możemy sądzić, że żadnej akcji ratunkowej - po prostu - nie było. Zamiast tego prokuratura wojskowa prowadząca śledztwo, przeprowadzając analizę zrobionego komórką, amatorsko, na miejscu katastrofy – filmu – na którym słychać strzały i odgłosy konających ludzi, ograniczyła się jedynie do poinformowania rodzin, że film ten jest autentyczny.
Dramatyczny jest aspekt medycznej dokumentacji dowodowej. Po przylocie trumien do Polski nam powiedziano, że trumien nie wolno otwierać. Wtedy w szoku nikt z nas nie dociekał: dlaczego? Dziś wiemy, że było to całkowicie bezprawne zarządzenie naszego rządu. Polscy patolodzy z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie wysłali pismo do Prokuratury Wojskowej prowadzącej śledztwo o pozwolenie wykonania dokumentacji za pomocą tomografii komputerowej ciał wszystkich ofiar jako niezbędnego materiału dowodowego w sytuacji kiedy Rząd Polski z Premierem Tuskiem na czele odgórnie zakazał przeprowadzenia sekcji sądowych ciał przetransportowanych do kraju. Odpowiedź na to pismo była odmowna.
Dziś po dwóch latach prokuratura z urzędu zarządza ekshumacje i badania sekcyjne ofiar z powodu wybrakowanej, niechlujnej dokumentacji medycznej, dostarczonej po roku zabiegów - przez Rosjan. Nie liczy się przy tym z naszymi prośbami o zaniechanie tej procedury ze względu na ogrom stresu dla nas samych, naszych dzieci, rodziców tych, którzy zginęli. Na taką moją prośbę otrzymałam odpowiedź odmowną.

      Ja, moje dzieci, matka mojego męża, tak jak rodzina Pana Gosiewskiego zapłaciliśmy sobą za karygodne zaniedbania proceduralne polskiej prokuratury. Zapłacą pewnie także inne rodziny. Tylko Naczelny Prokurator Wojskowy prawdopodobnie nie odpowie za zaniechanie obowiązującego go postępowania. Odpowiedź odmowną otrzymałam także na prośbę o włączenie do badania sekcyjnego ciała mojego męża reprezentującego mnie amerykańskiego patologa Pana Michaela Badena. Jest to o tyle ważne, że w cytowanym już wcześniej piśmie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2010 r. reprezentujący Prezesa Tuska, Minister Tomasz Arabski (Premier Tusk nie zechciał wtedy osobiście odpowiedzieć na pismo naszego Stowarzyszenia) pisze: „jeżeli zatem reprezentowanemu przez Panie Stowarzyszeniu znani byliby zagraniczni eksperci o międzynarodowym dorobku, których wiedza mogłaby przyczynić się do wyjaśnienia przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem, byłbym wdzięczny za przedstawienie ich właściwym organom prowadzącym postępowanie. Zwiększy to bowiem spectrum specjalistów, z których pomocy korzystać może zarówno komisja jak i prokuratura”. W sytuacji kiedy właśnie o to poprosiliśmy, okazało się, że Pan Minister kłamał.

      Wykonane dotychczas w Polsce badania sekcyjne dziś świadczą o jednym: że rosyjskie sekcje były wykonane „pro forma”, a nie w celu znalezienia przyczyny śmierci ofiar. Określenie jako przyczyna śmierci: „uraz wielonarządowy”, jako przyczyna zgonu człowieka w spadającym samolocie jest trywialne i śmieszne nawet dla laika nie dysponującego wiedzą medyczną.
I jeszcze jedno. Wiemy, że Rosjanie dopuścili się zbezczeszczenia zwłok.
Być może oczywiste przykłady naruszenia praw człowieka przez polski rząd wydadzą się tutaj na forum Unii Europejskiej mało warte uwagi. Chciałabym jednak przypomnieć, że my także jesteśmy obywatelami UE, że minęły już czasy kiedy byliśmy obywatelami sowieckiej strefy wpływów. I, że to właśnie dzięki nam, polskiemu papieżowi, polskiej „Solidarności” narody tej strefy dołączyły do pozostałych narodów Europy. I dzięki nam runął berliński mur i Niemcy mogą występować dziś jako jedno państwo. Chciałabym też przypomnieć, jak uczy historia: przyzwolenie na naruszenie praw, na obojętność innych obywateli pociąga za sobą szerzenie się bezprawia i zatacza coraz to większe kręgi dotyczące coraz to większej ilości ludzi. Uczy nas o tym choćby sytuacja Europy bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej.
Korzystając z dzisiejszej obecności w Parlamencie Europejskim bardzo proszę o wsparcie zabiegów w dochodzeniu naszych praw przed instytucjami międzynarodowymi, a przede wszystkim przed Komisją Praw Człowieka.

Dziękuję.

/Kazia/

      Pierwsze dwa slajdy wczorajszego wystąpienia to analiza porównawcza zapisów transkrypcji MAK, Instytutu Sehna z Krakowa i komisji Millera. Ponieważ uczestniczyłem w przygotowaniu tego obszernego zestawienia poniżej kilka słów komentarza.

      Ze względu na ograniczony czas wystąpienia, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010 postanowiła skupić się tylko na trzech wnioskach płynących z wspomnianej analizy porównawczej. Poniższy slajd przedstawia zestawienie oryginalnych wypowiedzi prowadzących do tych trzech wniosków.

W celu powiększenia tekstu należy na obrazek kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać: pokaż obrazek. Następnie na tak otwarty obrazek kliknąć lewym klawiszem myszy.

Ponieważ kopie z oryginalnych dokumentów były lekko nieczytelne, autorka zdecydowała o przepisaniu treści (slajd 2):

      Omówienie: Kolejne kolumny to czas przyporządkowany danej wypowiedzi wg. wszystkich 3 dokumentów (kolejno jak w tabeli tj. Sehn, MAK i Miller), odpowiednia wypowiedź skopiowana z każdego z dokumentów i uwagi.

      Pierwszy wniosek dotyczy porównania wypowiedzi o Casie (padającej o 6:05:24 wg. zapisu z raportu Komisji Millera). Jak widać z analizy, w tym samym czasie w transkrypcji MAK i w zapisach Instytutu Sehna padają wypowiedzi określone jako "niezrozumiałe". Zatem tylko eksperci zespołu rządowego usłyszeli wypowiedź, o tematyce kojarzącej się z wypadkiem Casy. Zresztą nie jest to ostatnie nawiązanie do tematyki wojskowej w zapisach komisji. Trudno odpowiedzieć na pytanie czy nie jest to celowe działanie, mające finalnie doprowadzić do wniosku o błędach w wyszkoleniu.

      Drugi wniosek (analiza drugiego wiersza) ma unaocznić wielokrotnie powtarzające się w analizie porównawczej różnice w czasach (chodzi o sekundy i minuty, różnice w godzinach wynikają z przyjęcia strefy). Mamy tutaj odczytaną identycznie wypowiedź: " Basiu", ale jak widać w raporcie MAK pada ona ok. 10 s wcześniej, niż w pozostałych raportach. Analiza całych dokumentów wskazuje, że są w nich wypowiedzi pokrywające się czasami idealnie, ale ogólnie o ile istnieje bardzo dobra zgodność między czasami w zapisach komisji Millera i Instytutu Sehna, o tyle czasy tych samych wypowiedzi w zapisach MAK różnią się, nieraz nawet o kilkadziesiąt sekund.

      I w końcu trzeci wiersz i trzeci wniosek - manipulacja MAK dotycząca wypowiedzi gen. Błasika. Tylko w tym raporcie tekst przyporządkowano, jak widać, właśnie generałowi. Pełną, bardzo obszerną analizę porównawczą transkrypcji przedstawimy wkrótce.

      Druga część prezentacji Zuzanny Kurtyki to treść pisma z ABW, które publikujemy poniżej, pozostawiając je bez komentarza./Artur/

Materiały z portalu mogą być przedrukowywane po uprzednim wyrażeniu zgody przez redakcję, w tym celu prosimy o kontakt mailowyKomentarze
#1 | 157 dnia 31.03.2012
Z tym też się wiąże cynizm i buta Tuska który doskonale wie że dopóty trzyma władzę nic złego mu się nie stanie a później pewnie do Brukseli na wczasy-a kumple niech się martwią...
#2 | Wincenty Koman dnia 29.03.2012
Do czasu! Panie Arturze! Do czasu!
#3 | Kazia dnia 29.03.2012
@Artur
dopiero zestawienie daje pogląd na rozmiary nieudolności całego tego "śledztwa". A pismo ABW? kpiny, "komedia omyłek". Wystarczy spojrzeć tylko na te dwa faktu aby uznać że IM nie chodzi o żadne wyjaśnienie, jedynie o to by zwlekać, przedłużać a na koniec umorzyć. To takie śledztwo jak w sprawie zabójstwa ks. J. Popiełuszki, jak widać organy śledcze nadal zatrudniają starych fachowców.
#4 | Artur dnia 29.03.2012
Jak widać cała Tragedia to jeden ogromny zbitek pomyłek, niedopełnień procedur, błędnych określeń kursu i ścieżki, błędów podczas sekcji, nieporozumień z dowodem osobistym p. Tomka Merty, i w końcu to powyżej... Była kiedyś taka parodia teleturnieju (chociaż nazywało się to teleturniejem) "Idź na Całość" - niektórzy wciąż w nim grają...
#5 | Wincenty Koman dnia 29.03.2012
Co do formy mamy identyczne sprostowania w sprawach stoczniowych. Zatem finał jest do przewidzenia wszystko zmierza w kierunku uniewinnienia osób winnych.
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną