Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

W jakim miejscu stolicy mógłby stanąć Pomnik Ofiar Tragedii pod Smoleńskiem? Pomimo wydawałoby się, skutecznego wyciszenia dyskusji, jakby mimochodem wskazano już najlepsze miejsce na realizację Pomnika...
05.01.2012r.


      W jakim miejscu stolicy mógłby stanąć Pomnik Ofiar Tragedii pod Smoleńskiem? Pomimo wydawałoby się, skutecznego wyciszenia dyskusji, jakby mimochodem wskazano już najlepsze miejsce na realizację Pomnika: jest to plac u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Karowej.


      Za takim przeznaczeniem tego terenu opowiadał się m. in. prof. Krzysztof Pawłowski: Link gdy stwierdził: „(…) narożnik Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Karowej. To jedyny nieodbudowany fragment warszawskiego Traktu Królewskiego, którego częścią jest Krakowskie Przedmieście. Przed wojną stały tam kamienice. W jednej z nich mieściła się redakcja „Kuriera Warszawskiego". Po 1945 roku ten teren zamieniono na skwer. Nawet po ostatnim remoncie ulicy ta przestrzeń zachowała prowizoryczny charakter. Jest to bardzo rażące, bo ten skwer jest położony na wschodnim zamknięciu Osi Saskiej, XVIII-wiecznego warszawskiego założenia urbanistycznego. Już przed wojną władze Warszawy chciały uporządkować Oś Saską i wykupiły stojącą po przeciwnej stronie ulicy kamienicę, żeby ją rozebrać i odtworzyć perspektywę w kierunku Wisły. Te plany nie zostały wówczas zrealizowane, ale dziś postawienie pomnika na rogu Krakowskiego Przedmieścia i Karowej i zaprowadzenie w tym miejscu ładu przestrzennego wpisałoby się w historyczne założenia Osi Saskiej”.      O uporządkowaniu założenia pozostałego po tzw. Osi Saskiej historycy sztuki i architekci warszawscy upominają się od dawna. Chodzi tu o zespół urbanistyczno – ogrodowy nazwany od imienia jego pomysłodawcy, króla Augusta II Sasa, zwanego Mocnym. W skład historycznego dziś zespołu wchodzą takie obiekty architektoniczne, jak Pałac Lubomirskich, place - Za Żelazną Bramą i Piłsudskiego, Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza oraz budynki - Dowództwa Garnizonu Warszawa i dawnego Hotelu Europejskiego.

      Zaplanowane przez króla założenie miało naśladować ogrodowo-pałacowy kompleks Wersalu. Najpierw powstał Pałac Saski wraz ogrodem i zabudową towarzyszącą (stajniami i innymi pawilonami). Obecnie pozostałością po pałacu saskim jest kolumnada z Pomnikiem-Grobem Nieznanego Żołnierza.

      We wrześniu 1939 roku, cała Oś Saska w sposób dotkliwy odczuła skutki działań wojennych. Spłonęły kamienice przy ul. Wierzbowej, a w pierwszą rocznicę niemieckiej agresji na Polskę, 1 września 1940 roku, okupant przemianował plac na "Adolf Hitler Platz" i w jego centralnym miejscu wzniósł wielką, 5-metrową literę "V" wykonaną z malowanego drewna, która na szczęście szybko uległa zniszczeniu dzięki akcji komendanta Okręgu Warszawa Północ organizacji "Wawer" Czesława Zadrożnego. Dalsze, agresywne zmiany tej części stolicy nastąpiły po upadku Powstania Warszawskiego. W grudniu 1944 roku, w odwecie za Powstanie Warszawskie, Niemcy wysadzili w powietrze Pałac Saski wraz z pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego oraz wypalili miotaczami ognia wnętrza Hotelu Europejskiego i gmachu Sądów Wojskowych. Niemal całkowicie zniszczony został również pałac Kronenberga. Na jego miejscu wybudowano w 1976 roku hotel "Victoria".

      Po wojnie, 9 maja 1946 roku dawny Plac Saski nazwano "Plac Zwycięstwa". Grób Nieznanego Żołnierza, który pozostał na dotychczasowym miejscu w otoczeniu ocalałych kolumn Pałacu Saskiego, odrestaurowano wg projektu Zygmunta Stępińskiego. Dalsze zmiany nastąpiły po 1989 r. Plac Zwycięstwa przemianowano na Plac Piłsudskiego.
I rozpoczęto prace nad rewaloryzacją samego założenia. Podstawa działań była Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVIII/465/97 z 3 XI 1997 r., w której zlecono Pracowni DOM-Borowski przygotowanie ustaleń dla sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z otoczeniem.

      Powstałe opracowane pt.: „Ustalenia wiążące" zostało przyjęte uchwałą przez Radę m.st. Warszawy 8 czerwca 1998 r., nr LXXI/616/98. W tym samym czasie wykonywano prace nad wykonaniem studium architektoniczno-historycznym zabudowy północnej strony pl. Piłsudskiego prowadzone przez Foster and Partners-Architects zalecone przez Himenes - Warsaw, Poland. Oba opracowania zostały poprzedzone wydanymi zaleceniami Wojewódzkiego Konserwator Zabytków (WKZ) gdzie sformułowano warunki konserwatorskie nakładające na samorząd obowiązek:

•konieczności odtworzenia zachodniej pierzei placu w formie historycznej (pałace Saski i Bruhla),
•postulat zamknięcia przestrzennego placu od strony północnej i południowej, nawiązującego do historycznej, symetrycznej lokalizacji dwóch pawilonów,
•uwzględnienia relacji przestrzennych i powiązań kompozycyjnych w projekcie pierzei ul. Ossolińskich do istniejącego odtwarzanego otoczenia (ustalono gabaryty wysokościowe zabudowy),
•poszerzenia granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego układu Osi Saskiej do Krakowskiego Przedmieścia,
•realizację ogrodzenia Ogrodu Saskiego według uzgodnionego z WKZ przebiegu.


      Jak widać, Konserwator nie wypowiedział się co do wartości, które należy chronić, ale skoncentrował się na rozwiązaniach przestrzenno-architektonicznych, które należałoby dopiero przedsięwziąć. Wiążące opracowanie, przygotowane przez Pracownię DOM-Borowski również takiej waloryzacji nie ustaliły. Natomiast określono tam zasady kształtowania przestrzeni dla terenu ograniczonego ulicami: Krakowskie Przedmieście, Królewska, Grzybowska, Jana Pawła II, Elektoralna, Senatorska, Moliera, Trębacka. Obszar został podzielony na pięć stref: Plac Piłsudskiego, Ogród Saski, Hale Mirowskie i Plac Żelaznej Bramy, ul. Grzybowska, ul. Elektoralna. W ramach stref wyodrębniono tereny o zróżnicowanych formach zagospodarowania, ustalono linie zabudowy oraz zasady kształtowania przestrzeni publicznych.
Do dziś, dla obszaru dawnej Osi Saskiej, nie powstał plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast są wydawane indywidualne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów pod pojedyncze budynki co powoduje nie tylko brak możliwości osiągnięcia harmonijnej kompozycji całego założenia, ale powoduje wręcz jego niszczenie. Budowa gmachu Saski Business Park na rogu Królewskiej i Marszałkowskiej spowodowała deformację historycznego zarysu Ogrodu Saskiego, wieżowce przy ul. Królewskiej i Grzybowskiej znacznie zagęściły zabudowę, jednak bez pożądanego efektu porządkowania ciągów elewacyjnych i odtworzenia dawnych pierzei ulicznych.

      Zamknięcie dawnej Osi saskiej wyrazistym akcentem, jakim byłby pomnik Ofiar katastrofy Smoleńskiej doskonale wpisywałoby się w określone wcześniej warunki konserwatorskie a osiągnięty efekt wyznaczyłby reprezentacyjną funkcję skweru, który już dziś służy głównie celom ekspozycyjnym, często „instalacjom” o zupełnie chybionej, wprowadzającej dysharmonię stylistyce. Jako przykład można podać agresywną w formie i kolorze, która zajęła cały teren w mijającym roku (pisała o niej Zuzanna (Link)).Na skwerze tym planowano wprawdzie postawienie budynku Muzeum Historii Polski, lecz zapewne powstanie tej placówki pozostanie nadal w planach, a nawet jej realizacja, choć bardzo niepewna (Link) nie przekreśla przecież możliwości ustawienia Pomnika przed Muzeum.
Powyższe oraz rozważania, przedstawione w dwóch poprzednich artykułach dowodzą, że o lokalizacji Pomnika nie decydują dziś względy merytoryczne ale brak dobrej woli. (Link)

/Kazia/Komentarze
#1 | Kazia dnia 07.01.2012
Kulko - dziękuję za uznanie. : )
#2 | Kulka dnia 07.01.2012
Jak widać, nawet zastosowanie się do zasady „Primum non nocere” jest dla stołecznej władzy za trudne…

Kaziu - jak zwykle świetny artykuł.
#3 | Zuzanna dnia 07.01.2012
Na szczęście ta krwista gwiazda ze skweru zniknęła - pewnie w związku ze świętami i od razu zrobiło się jaśniej...
#4 | Wincenty Koman dnia 06.01.2012
Pani Kaziu!

To najwyższy czas by społeczeństwo uświadomiło władzy jej miejsce. Bez tego sprawy nie ruszymy.
#5 | Kazia dnia 05.01.2012
Kuriozalne jest to Arturze, że władze stolicy nie realizują własnych uchwał, które przecież w tej sprawie posiadają moc prawną, w odróżnieniu od pisemek i jakiś tam sondaży. Mają też za nic zdanie specjalistów. Bo przecież nie dysponuje żadną oficjalną opinią jakiegokolwiek gremium godnego uwagi. A wręcz przeciwnie. Wszelkie grona profesorskie są za pomnikiem. Masz rację. Zamiast kompetencji jest małostkowość.
Pozdrawiam
#6 | Kazia dnia 05.01.2012
Panie Wincenty, ta władza odmawia społeczeństwu przynależnych mu praw, co widać choćby przy tak symptomatycznym traktowaniu symboli pamięci, jakimi są znicze i kwiaty.
Pozdrawiam.
#7 | Artur dnia 05.01.2012
Kazia bardzo ciekawa publikacja. Nie znam się zupełnie na tych zagadnieniach, ale dla mnie najważniejsza jest opinia ekspertów, że można. I wniosek jakim kończy się wpis - względy polityczne. To jest małostkowość, bo pomnik ma uczcić pamięć wszystkich (a przecież zginęli przedstawiciele różnych opcji). Pozdrawiam
#8 | Wincenty Koman dnia 05.01.2012
Pani Kaziu!
Naród wybrał i wskazał miejsce na pomnik.Władza ma służyć społeczeństwu.Najwyższy czas aby władza i społeczeństwo stosowali to w życiu.
Dodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną