Nasze Radio Logos nadaje. Program na 24.08.2016: Prof. T. Marczak: Przemówienie pod Konsulatem Niemiec - godz. 1:00, 10:00, 19:00, 24:00. Janusz Dobrosz: Polityczno prawne aspekty układu poczdamskiego - godz. 1:30, 10:30, 19:30. Prof. M. Dyżewski: Muzyczny ogród Panny Maryi - godz. 2:00, 11:00, 20:00. Prof. R. Szeremietiew: Geocywilizacyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, cz. 1 - godz. 3:00, 12:00, 21:00. Prof. T. Marczak: Perspektywy rozwoju kwestii ukraińskiej, cz. 1 - godz. 3:30, 12:30, 21:30. Prof. T. Marczak, cz. 2 - godz. 4:35, 13:35, 22:35. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 1 - godz. 6:00, 15:00. L. Żebrowski: Zdrajcy i Bohaterowie, cz. 2 - godz. 7:15, 16:15. Dr S. Krajski: Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu, cz. 1 - godz. 8:00, 17:00. Dr S. Krajski, cz. 2 - godz. 9:30, 18:30. Między audycjami muzyka.
Nasze Radio Logos - ramówka

Ostatnie komentarze
Z działu "Aktualności":
oraz z pozostałych stron:


Polecane artykuły
Najnowsze artykuły

Tagi

Aktualności

  

Poruszony fragmentami książki “Wdowy smoleńskie” postanowiłem już teraz zaprezentować czytelnikom fragmenty raportu przedstawiającego stan śledztwa dotyczącego tragedii smoleńskiej.
09.12.2011r.


/Ndb2010/

      Wkrótce zostanie opublikowane pełne polskie tłumaczenie dokumentu, który został stworzony specjalnie dla odbiorcy zachodniego w celu przedstawienia niektórych okoliczności śledztwa w sprawie tragedii smoleńskiej. (Link)

Jednak poruszony fragmentami książki “Wdowy smoleńskie” postanowiłem już teraz zaprezentować czytelnikom fragmenty raportu przedstawiającego stan śledztwa dotyczącego tragedii smoleńskiej.

Przetłumaczony fragment „Smolensk Crash Status Report” – strony 3-5

(...)Rzeczypospolita Polska jako państwo, które poniosło ofiary śmiertelne jego Prezydenta, Pierwszej Damy, dziewięciu generałów i wysokich przywódców państwa i narodu, doświadczyła odmowy dostępu do kluczowych informacji min. w zakresie akcji ratowniczo-gaśniczej, akcji udzielania pierwszej pomocy, danych na temat przeżycia i badania autopsji w bezpośrednim pogwałceniem art 5.27 załącznika 13.
W efekcie, strona polska nie była w stanie odnieść się lub odpowiedzieć na niezwykle ważne części raportu końcowego MAK, w tym punkt 1,13.1 badania medyczno-traseologicznego oraz p. 1.14 Danych dotyczących przeżycia pasażerów, członków załogi i innych osób przy zdarzeniu lotniczym.

W szczególności, strona rosyjska nie przekazała stronie polskiej następujących informacji:

1) dokumentacji z badań sądowo-lekarskich załogi statku powietrznego, wraz z wynikami badań toksykologicznych i identyfikacyjnych;

2) protokołu oględzin miejsca zdarzenia, strona polska nie ma żadnej wiedzy gdzie znajdowały się poszczególne obszary i strefy oględzin i jak były oznaczone.[5]

      Raport końcowy MAK nie zawiera informacji na temat podjętych działań ratowniczych na miejscu katastrofy. Strona polska nie otrzymała żadnych zapisów komunikacji radiowej i telefonicznej, planów sytuacyjnych, sprawozdań uczestników zespołów medycznych, ratowniczych i gaśniczych, dokumentacji fotograficznej, w tym materiału filmowego, który jest istotny dla właściwej oceny poziomu zabezpieczenia lotniska Smoleńsk "Severný" w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przebiegu akcji ratowniczej.

      Strona polska nie otrzymała dostępu do protokołu oględzin miejsca zdarzenia i w ten sposób nie była w stanie odpowiedzieć na ustalenia MAK w punkcie 1.16.8 oraz 3.1.67 umiejscowienia poszczególnych osób oraz możliwości przebywania w kabinie osoby postronnej.

      Podobnie, strona polska nie była w stanie odpowiedzieć na ustalenia w punkcie 3.1.68 raportu końcowego MAK dotyczące Dowódcy Sił Powietrznych RP gen. Andrzeja Błasika. Strona polska z powodu odmowy dostępu do dokumentów nie była w stanie odpowiedzieć na stwierdzenie, raportu końcowego komisji MAK, że badanie wykazało 0,6 ‰ alkoholu etylowego we krwi Dowódcy Sił Powietrznych RP. Wyniki badania stężenia alkoholu we krwi polskiego Dowódcy Sił Powietrznych gen. Błasika nie mogą być niezależnie zweryfikowane z powodu niedostępności dokumentacji źródłowej. W szczególności strona polska wskazuje na brak przekazania autoryzowanych wyników toksykologicznych i informacji kiedy, gdzie i w jaki sposób materiał został zabezpieczony do analizy.[6]

      Wszystkie wnioski strony polskiej w zakresie informacji w odniesieniu do dymu występującego w sąsiedztwie lotniska w dniu katastrofy zostały zignorowane. Regularne wpisy dokonane przez meteorologa od 04:00 UTC wskazują na obecność dymu. Polskie zapytanie odnoszące się do źródła ognia i dymu w okolicy lotniska w chwili wypadku i jego wpływ na bezpieczeństwo zostały również zignorowane.

      Brak jest informacji na temat akcji ratowniczej i użytych środków. Z powodu braku udostępnienia przez stronę rosyjską raportów dotyczących badania śladów materiałów wybuchowych i pirotechnicznych strona polska nie mogła odpowiedzieć na stwierdzenia Rosjan o braku użycia tychże materiałów. Badanie na występowanie wybuchów środków niekonwencjonalnych nie zostały wykonane.

      Tylko 19 pełnych protokołów sekcyjnych zostało przekazanych stronie polskiej, a pozostałe 77 są albo są albo rażąco błędne lub nie są dostępne. Protokoły medyczne i sekcyjne dla niektórych ofiar zawierają opisy organów, które zostały chirurgicznie usunięte z ofiar na długo przed katastrofą. [7]

      Lista 169 polskich żądań z dnia 19 grudnia 2010 roku pozostaje bez odpowiedzi i pozostała bez zmian po oficjalnej prezentacji końcowego MAK w dniu 13 stycznia 2010. W sierpniu 2011, strona polska oficjalnie potwierdziła, że żadne dodatkowe informacje dotyczące 169 polskich zapytań wymienionych w dokumencie „Uwagi Rzeczypospolitej Polskiej do projektu raportu końcowego MAK” nie dotarły do strony polskiej.[8] (...)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[5] Uwagi Rzeczypospolitej Polskiej do projektu raportu końcowego MAK str. 57. (wersja w języku polskim),

[6] Uwagi Rzeczypospolitej Polskiej do projektu raportu końcowego MAK str. 72. (wersja w języku polskim).
Uwagi Rzeczypospolitej Polskiej do projektu raportu końcowego MAK str. 145. (wersja w języku polskim).
W styczniu 2011 MAK opublikował na stronie internetowej dokument z badania nr. 37 z dnia 11 kwietnia 2010, który rzekomo reprezentuje badania krwi Gen. Błasik jest. Eksperci medyczni wskazują, że alkohol powstaje także w wyniku naturalnych procesów w organizmie człowieka w ciągu 24 godzin od śmierci i sięga nawet 1 proc (tzw.alkohol pochodzenia endogennego). Dlatego też inne testy i badania są wymagane w celu sprawdzenia i ustalenia skąd alkohol wziął się w organizmie człowieka. Jednak strona rosyjska nie przedstawiła żadnych innych testów i nie przedstawiła żadnych dokumentów uzupełniających.
Zobacz także: Link oraz Link , Link

[7] Patrz: Link, Link

[8] W sierpniu 2011 MSWiA (już po publikacji raportu Millera) potwierdziła, że stan brakujących dokumentów i ekspertyz (Rosjanie zignorowali lub odmówili pomocy w 169 na 222 możliwe punkty) pozostaje bez zmian.
(...)Szanowny Panie Przewodniczący
W nawiązaniu do opublikowanego przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych „Raportu Końcowego z badania zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11 samolotu TU-154M nr 101 zaistniałego dnia 10 kwietnia 2010 roku”, w którym w opinii dziennikarzy i blogerów nie została wyjaśniona przyczyna wydarzenia z 10 kwietnia ub. roku, w trybie Ustawy Prawo prasowe uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jakie dowody i informacje z listy braków zamieszczonych w polskich uwagach do raportu MAK zostały przez stronę rosyjską udostępnione polskim organom badającym przyczyny Katastrofy Smoleńskiej? (chodzi o brak wykonania 169 punktów z 222 możliwych)
MSWiA: Lista braków realizacji wniosków strony polskiej zawarta w uwagach do Raportu końcowego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) jest aktualna.

LinkDodaj komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

ZALOGUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

ZAREJESTRUJ SIĘ aby móc dodać komentarz.

Powrót na stronę główną